HSYK, 93 hakim ve savcının yeniden mesleğe kabul edilme talebini reddetti

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yeniden mesleğe kabul edilme talebinde bulunan 93 hakim ve savcının bu isteğini reddetti. Yeniden mesleğe kabul edilen hakim ve savcı sayısı 2; meslekten çekilen hakim ve savcı sayısı da 19 oldu.
HSYK Genel Kurulu, ilk toplantısını yaptığı 25 Ekim 2010 tarihinden 29 Eylül 2011 tarihli toplantıya kadar geçen süre içerisinde 287 karar aldı. Emeklilik onayı yapılan hakim ve savcı sayısı 192; meslekten çekilen hakim ve savcı sayısı 19; emeklilik hizmet hesabı yapılan hakim ve savcı sayısı 80; asker dönüşü göreve başlama onayı 78; askerlik nedeniyle verilen ücretsiz izin onayı 78; çeşitli mazeretlere ilişkin ücretsiz izin onayı 58; askerlik tehir işlemlerine ilişkin MSB ile yapılan yazışma 30 olarak gerçekleşti.
HSYK Mesleğe Kabul ve Meslekten Çekilme Bürosu'nun yetki, görev ve sorumlulukları hakim ve savcı adaylarının mesleğe kabul edilmesi işlemlerini yapmak, hakimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında verilen kararlara ilişkin işlemleri yürütmek olarak belirtiliyor. Bu büronun verilerine göre mesleğe kabul edilen adli yargı hakim ve savcı aday sayısı 732, mesleğe kabul edilmeyen adli yargı hakim savcı adayı bir, incelemeye alınan adli yargı hakim ve savcı aday sayısı 7 oldu.
Mesleğe kabul edilen idari yargı hakim aday sayısı 52, yeniden mesleğe kabul edilme talebi reddedilen hakim ve savcı sayısı 93, yeniden mesleğe kabul edilen hakim ve savcı sayısı 2 olduğu öğrenildi. HSYK Başkanı tarafından adli yargı hakim ve savcı adaylarının adaylık sürelerinin bir yıla indirilmesi teklifi üzerine, adaylık süreleri bir yıla indirilen adli yargı hakim ve savcı aday sayısı bin 107 iken; adaylık süreleri bir yıla indirilen idari yargı hakim aday sayısı da 50 oldu.
2010 Ağustos, 2010 Aralık ve 2011 Nisan ve Ağustos terfi defterlerine esas olmak üzere toplam 6 bin 591 hakim ve savcının terfi durumları görüşülerek karara bağlandı. Bin 43 hakim ve savcıya ait terfi incelemesine esas ilk başvuru, yeniden inceleme ve yüksek lisans işlemleri Kurul gündemine sunularak karara bağlandı. Terfi incelemesi soruşturma sonucunu bekleyen ya da durumu incelemeye alınan 73 hakim ve savcının terfileri kurul gündemine sunuldu ve karar verildi. Bin 750 hakim ve savcının intibak işlemi yapıldı. 80 il, 127 ilçe seçim kurulu için kıdem listeleri hazırlandı.
Kınama, uyarma, aylık kesme, derecesinin yükselmesini durdurma, yer değiştirme, meslekten çıkarma, ölüm ve zaman aşımından işlemden çıkarma gibi işlemler konusunda ceza ve nihai karar niteliğindeki karar sayıları 920 oldu. Açık Sicil Bürosu'nda halen 12 bin 32 adet fiilen çalışmakta olan hakim ve savcıya ait açık sicil dosyası tutuluyor.
İkinci Daire Disiplin Bürosu'nca Genel Kurul'a sunulan itiraz ve meslekten çıkarma başvuru sayısı istatistikleri ise şöyle: İtiraz evrakı sayısı 25; meslekten çıkarma başvuru sayısı 34; meslekten çıkarma yeniden inceleme sayısı ise 6.

(CİHAN)


23 Aralık 2011 Haberleri 1 2 3 4 5