SP İzmir İl Başkanı Sakartepe: Faize dakikada 95 bin 700 lira ödenecek

İZMİR - SP İzmir İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bayram Sakartepe, 2012 bütçesinin vizyonu, stratejisi ve problem çözme kabiliyeti bulunmadığını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında bütçenin hedeflerini ve dağılımını değerlendiren Sakartepe, bütçelerin bir hükümetin halka yakınlık derecesini ortaya koyan önemli göstergelerden olduğunu ifade etti. Faiz ödemelerinin 50,3 milyar lirayla bütçenin aslan payını oluşturduğunu söyleyen Sakartepe yatırım, istihdam, ücret artışları ve üretimin düşünülmediğini öne sürdü.
Bütçe kalemlerinin, rantiyeciler dışında Türkiye'nin geniş kesimleri için bir anlam ifade etmediğini savunan SP İl Başkanı Sakartepe, “Dışa bağımlı ekonominin devamı niteliğinde bir bütçedir. Asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çözüm üretmekten uzaktır. Milletimizin yoksulluğuna, işsizliğine çare olacak bir bütçe değildir. Halktan toplanacak vergi gelirlerinin beşte biri faize gidecek. Devlet, 365 gün boyunca her gün 137 milyon 808 bin lira faiz ödeyecek. Dakikada ödenen faiz miktarı, 95 bin 700 lira olacak.” dedi. Vergilerin büyük kısmının yine dolaylı yollardan toplanacağını belirten Bayram Sakartepe, “2012'de vergilerin yüzde 67'si KDV, ÖTV ve ÖİV gibi dolaylı kalemlerden oluşacak. Bu adaletsiz yapı, milyarderle asgari ücretlinin aynı oranda vergi ödediği anlamı taşımaktadır.” şeklinde konuştu. İktidar ve muhalefet partilerinin bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde kısır çekişme ve hakaretlerle zaman geçirdiğini iddia eden Sakartepe, milletin meseleleriyle uğraşılması gereken bir makamda kavga ve küfürleşmelerin utanç verici olduğunu söyledi.
İl Başkanı Sakartepe, başarılı bir bütçe için SP’nin çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: “Milli bir ekonomi politikası uygulanmalıdır. Bütçede üretim ve istihdam öncelikli politikalara yer verilmelidir. İşsizliğin çözümüyle ilgili yapısal çözümler bulunmalıdır. Özkaynaklara yönelinmelidir. Vergi ve zam uygulamalarından kaçınılmalıdır. Vergide adalet sağlanmalıdır. Bütçe, sosyal ve ekonomik büyümeyi sağlayan bir yapıda hazırlanmalıdır. Faiz ödemeleri konusunda anlayış değişikliğine gidilerek, yapılacak düzenlemeyle bütçede büyük bir rahatlama sağlanmalıdır. Denk bütçe gerçekleştirilmelidir.”

(CİHAN)

SP İzmir İl Başkanı Sakartepe: Faize dakikada 95 bin 700 lira ödenecek

21 Aralık 2011 Haberleri 1 2 3 4 5