Milletvekili Yılmaz: Kamuda taşeronlaşma kaldırılmalıdır

ADANA - MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Meclis'te gündeme getirdiği taşeron işçiliğin kaldırılmasını istedi.
Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, devlete bağlı kamu kuruluşlarının birçoğunda uygulanan taşeron sisteminin, ne işverene ne de işçiye hiçbir şekilde fayda sağlamadığını iddia etti. Yılmaz, “Sağlık sektöründe, yerel idarelerde ve birçok kamu kuruluşunda uygulanan ve gittikçe yaygınlaşan taşeronlaşma, özelleştirmenin kötü niyetli kullanımından başka bir şey değildir. Üstelik taşeron uygulaması yapan devlet daireleri, iş güvenliği ve verimi konusunda olumlu netice alamamaktadır.” dedi.
Kamu kuruluşlarında taşeron işçisi olarak çalışan ve birçok insani haktan mahrum bırakılan işçilerin, devlet kadrolarına alınması için her türlü mücadeleyi vermeye kararlı olduklarını ifade eden Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:
”Bugünkü durumda taşeronlaşan kamu işyerlerinde çalışan işçilerimiz ne yazık ki köle muamelesi görmektedirler. Taşeron işçilerimizin çalışma saatleri olması gerekenden uzun, çalışma şartları insani değildir. Bu işçi kardeşlerimize; izin hakkı, teşkilatlanma hakkı, tazminat hakkı verilmediği gibi iş güvenceleri de yoktur. Aynı işi yaptıkları kadrolu işçilerle özlük hakları konusunda aralarında uçurum mevcuttur. Bu nedenlerle biz istiyoruz ki taşeron uygulaması yapılan kamu iş yerlerinde bu sisteme son verilerek taşeron işçilerin hepsine kadro tahsisi yapılmalı, insanca bir iş ve yaşam standardına kavuşmaları tesis edilmelidir. Devletin taşeron şirketlere ödediği istihkaklar, o kurumda çalışan taşeron işçilere direk ödenmelidir. Zaten bu kurumlardaki iş makinesi ile diğer araç ve gereçlerin temini büyük oranda kamu tarafından karşılanmaktadır. Hizmet sektörlerindeki durum ise çok daha kamu kurumunun aleyhinedir.”
Yılmaz, açıklamasında, kamuda taşeronlaşmaya bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bugün bir milyona yaklaşan taşeron işçisini çağdaş kölelikten kurtarmak için gereken ne ise onu yapacağız. Kamu kuruluşlarında çalışan işçilerimiz bir an önce kadrolara alınmalı ve devletin aracı kurumlara ödediği gereksiz ödenekler, bu işçilerimizin özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

(CİHAN)


18 Aralık 2011 Haberleri 1 2 3 4 5