Akademisyenler Kürt sorununu tartıştı

MALATYA - Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Akademik Düşünce Topluluğu tarafından her ay düzenlenen toplantılarında bu sefer ‘Kürt Sorunu’ konuşuldu.
Gazeteci Yazar Orhan Miroğlu’nun konuk olarak katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonunda ‘Kürt Sorunu’na ilişkin değerlendirmeler, öngörüler ve öneriler 12 başlıklı sonuç bildirgesiyle kamuoyuna açıklandı. Sonuç bildirgesinde ilk olarak Türkiye’de yakın tarihte yaşanan sorunların, Osmanlı’nın bakiyesi Anadolu topraklarının zorlamalarla tek dinli, tek etnik yapılı ve tek mezhepli bir yapıya dönüştürülmeye çalışılmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı belirtildi. Günümüzde bu baskının doğru olmadığının anlaşıldığı belirtilen bilgirgede yaşanan her türlü inkar, asimilasyan uygulamaları ve provokasyona rağmen Türk-Kürt kimlikleri arasında husumet oluşmadığı dile getirildi.
Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı gelişme sürecinin ‘Kürt Sorunu’nun çözümüne yönelik ülkenin önüne yeni imkanlar çıkardığı kaydedilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Adalet, özgürlük ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir Türkiye kurmak ve ülkedeki tüm kesimlerin katılımı ve mutabakatıyla yeni bir anayasa hazırlamak imkanıyla karşı karşıyayız. Bu fırsat özellikle Kürt Sorunu'na kalıcı bir çözüm bulma açısından iyi değerlendirilmelidir. Yapılacak anayasa özgürlük temasını öne çıkarmalı, kişi ve grup haklarını garanti altına almalı ve etnik, mezhebi ve ideolojik yaklaşımlardan arındırılmış bir vatandaşlık tanımını içermelidir. Bölge bir an önce şiddet sarmalından çıkarılmalı ve çatışmazlık durumu sağlanmalıdır. Zira silahların konuştuğu bir ortamda insanların konuşması mümkün olmayacaktır. Siyasi iktidar tarafından başlatılan 'Demokratik Açılım' süreci yeniden canlandırılarak, çözüm alternatifleri çoğaltılmalıdır. Bu kapsamda geniş kapsamlı bir af, anadilde eğitim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi uygulamalar gündeme alınmalıdır. Başta BDP olmak üzere toplumun bütün kesimleri özellikle son dönemlerde siyasi iktidar tarafından ortaya konulan iyi niyetli çabalara şiddet eylemleriyle karşılık veren PKK’ya karşı daha net tavır almalıdır. Şiddete karşı olan bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları bu karşıtlıklarını daha açık bir şekilde ortaya koymalıdırlar.”
Bildirgede Dersim için yapılan ‘özür’ ile başlatılan sürecin devam ettirilmesi gerektiği de vurgulandı.

(CİHAN)

Akademisyenler Kürt sorununu tartıştı

05 Aralık 2011 Haberleri 1 2 3 4 5