İnsan hak ihlalleri başvuru sayısında yüzde bin artış oldu

ANKARA - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na ihlaller konusunda yapılan başvuru oranlarında 2004 yılından 2011 yılına kadar yüzde bin oranında artış yaşandı. Hak konularına göre en çok başvuru ise Sağlık ve Hasta Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Kötü Muamele Yasağı alanlarından oluşuyor.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde 'şeffaflık ilkesi' gereği İnsan Hakları Başkanlığı'na 81 İl İnsan Hakları Kurulu'na ve 892 İlçe İnsan Hakları Kurulu'na yapılan insan hakları ihlal iddialarına ilişkin sayısal veriler, 2004 yılı başından itibaren 6 ayda bir kamuoyuna açıklanmaya başlandı. 2010 yılında ise üçer aylık dönemler halinde yayınlandı ve önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edecek. 2010 yılı içerisinde internet ortamında 4 bin 736 ve posta, faks, telefon gibi yollarla bin 496 başvuru olmak üzere 6 bin 232, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 2 bin 446 olmak üzere toplam 8 bin 678 kişi 8 bin 795 hak konusunda ihlal iddiasıyla başvuruda bulundu. 2010 yılı içerisinde İnsan Hakları Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde yapılan toplam başvuruların yüzde 76'sı internet üzerinden gerçekleştirildi. Bu oran, Stratejik Plan'da performans göstergesi olarak belirlenen yüzde 60'lık hedefin üzerinde. 2004 yılında İnsan Hakları Başkanlığı ve kurullara toplam 847 başvuru yapılırken, bu sayı 2005 yılında bin 373, 2006 yılında bin 590, 2007 yılında bin 495, 2008 yılında 4 bin 788, 2009 yılında 4 bin 503. 2010 yılı döneminde ise toplam başvuru sayısı 8 bin 678 oldu ve 7 yılda yüzde 1,024 oranında arttı.
Başvurularda ilk 10 il ise şöyle: Muğla, Antalya, Adıyaman, Bursa, Konya, Adana, Ağrı, İzmir, Ankara, İstanbul. 2010 yılı içerisinde hak konularına göre ilk üç sıradaki başvurular şu şekilde sıralandı: Sağlık ve Hasta Hakkı (895); Adil Yargılanma Hakkı (468); Kötü Muamele Yasağı (394). 2010 yılı ilk 9 aylık dönemde şikayet edilen kurumlara göre ilk üç sıradaki kurumlar bakanlıklar, sağlık kurumları ve emniyetten oluşuyor.

(CİHAN)


04 Aralık 2011 Haberleri 1 2 3 4 5