TBMM Başkanı Çiçek: Küresel sorunlar, ülkelerin işbirliğini zorunlu kılıyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, terör başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan açlık, yoksulluk, salgın hastalıklar ve çevre felaketleri gibi küresel sorunların, tüm ülkelerin ortak işbirliğini zorunlu kıldığını söyledi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluşunun 66. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. İnsanoğlunun en köklü hedeflerinden birinin barışın ve huzurun egemen olduğu bir ortamda yaşamak olduğunu belirten Çiçek, mesajınde şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlığın elde ettiği ilerlemeye ve gelişime karşın, şiddet olayları, savaş ve çatışmalar geçmişten beri süregelmiştir. Dünya, bir taraftan savaşın ve çatışmaların soğuk yüzüyle karşı karşıya iken, diğer taraftan barışı yakalama ve kalıcı kılma yolunda çareler aramıştır. Bütün insanlığın ortak ideali olan kalıcı barışın hakim olduğu bir dünyada yaşama yolundaki çabalar zaman içerisinde evrensel bir boyut kazanmıştır. Terör başta olmak üzere dünyamızın çeşitli bölgelerinde yaşanan açlık, yoksulluk, salgın hastalıklar ve çevre felaketleri gibi küresel sorunlar, tüm ülkelerin ortak işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya üzerinde barışı kalıcı kılmak, milletler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla üye ülkelerin ortak iradesiyle Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, çatışmaların önlenmesi, barışın tesisi ve korunması, ihtilafların barışçı yollarla çözümlenmesi amacıyla yürütmekte olduğu faaliyetlerle istikrarlı bir güvenliğin sağlanmasına kurulduğu günden beri önemli katkılarda bulunmaktadır. Köklü ve zengin birikimiyle Türkiye de barışa önem veren bir ülke olarak, kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın belirlediği ilke ve amaçlar doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. En başından beri BM fikrini destekleyen Türkiye, gerek kurucu üye olması ve gerekse de süreç içerisindeki politikalarıyla dünya barışının tesis edilmesinde olağanüstü gayret göstermiştir."

(CİHAN)


24 Ekim 2011 Haberleri 1 2 3 4 5