Belçika’da vatandaşlar ülkelerinden ziyade AB’ye güven duyuyor

BRÜKSEL - Tarihinin en uzun süren siyasi kriziyle karşı karşıya olan Belçika’da sokaktaki vatandaşın kendi siyasetçisine güveni neredeyse sıfırlandı. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre halkın çoğunluğunun kendi ülkelerindeki siyasi yapıdan çok AB’ye güven duyuyor.

Federe yapılı Belçika’da çoğunluğu oluşturan Flamanların, Avrupa Birliği’ne olan inançlarının Flaman ve Federal Parlamento’dan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Flamanların yüzde 59’ü Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na güven duyarken, Belçika Federal Parlamento ve Hükümete duyulan güven oranı yüzde 32’lerde kaldı. Ankete katılanların dörtte biri Flaman Bölgesi’nin AB’de bağımsız üye olarak görmek istediğini kaydetti. Bölündü bölünüyor tartışılmalarının yaşandığı Belçika’da halkın üçte ikisi 20 yıl sonra Belçika’nın halen mevcut varlığını koruyacağına inanıyor.

FLAMANLAR TÜRKİYE’Yİ AB’DE GÖRMEK İSTEMİYOR
Flamanların çoğunluğu (yüzde 60) Türkiye’nin AB’ye üye olmasına karşı olduğunu ifade ederken, yüzde 49’u Türkiye’nin AB üyesi olması durumda İslamiyet’in Avrupa’yı olumsuz etkileyeceği ve Batı değerleri için bir tehdit oluşturacağına inanırken, yüzde 39’u bu fikre katılmadığını belirtti. AB’nin genişlemesinde en sıcak bakılan ülkeler İsviçre ve İzlanda olurken İsrail, Fas ve Arnavutluk en ‘istenmeyen’ ülkeler olarak sıralamada sonda yer aldı.

GÜVEN SIRALAMASININ TABANINDA POLİTİKACILAR VE KİLİSE VAR
Öte yandan çocuklara yönelik cinsel istismarla gündemden düşmeyen Belçika’da Katolik Kilisesi’ne güvende de ciddi kayıplar yaşandı. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığından polis teşkilatı, eğitim sistemi, adalet mekanizması gibi yapıların hepsine duyulan güven artarken, vatandaşlarda sadece kiliseye olan güvende ciddi bir gerileme tespit edildi. Bununla birlikte politika son birkaç yılda olduğu gibi yine güven duyulanlar sıralamasında en alttaki yerini koruyor. Belçika’da her yüz kişiden sadece altısının politikacılara güven duymasının temelinde yılan hikayesine dönen siyasi krizin etkisi söz konusu.

(CİHAN)


13 Eylül 2011 Haberleri 1 2 3 4 5