Atıksu arıtma tesislerine 23 milyon lira tutarında teşvik

ANKARA - Atıksu arıtma tesislerinin elektrik enerjisi giderlerinin bir bölümünün geri ödenmesi maksadıyla teşvik uygulamasına başlanıyor. İlk kez uygulanacak teşvik kapsamında atıksu arıtma tesislerine yaklaşık 23 milyon TL nakit geri ödeme yapılacak. İlk kez 2010 yılının enerji giderlerine uygulanacak teşvik için Bakanlar Kurulu yaptığı toplantıda teşvik oranını yüzde 50 olarak belirledi. Bu kapsamda, 172 atıksu artma tesisine yaklaşık 23 milyon TL nakit geri ödemede bulunulacak.
5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 1 Ekim 2010 tarihli ilgili Yönetmelik ile getirilen teşvik uygulaması hayata geçiriliyor. Buna göre, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, kimyasal, biyolojik ve ileri atıksu arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirdikten sonra arıtılmış atıksularını alıcı ortama deşarj edenler veya geri dönüşümlü olarak kullananların arıtma tesisi işletme maliyetleri hafifletilecek.
İlk olarak 2010 yılı elektrik enerjisi giderleri için uygulanacak geri ödeme teşvikine, 172 atıksu arıtma tesisi başvurdu. Başvuru sahiplerini belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi siteleri, serbest ve/veya endüstri bölgeleri, müstakil sanayi tesisleri, turizm tesisleri ve site yönetimleri oluşturdu. Vergiler ve kesintiler hariç yaklaşık 45.8 milyon TL tutarında elektrik sarfiyatı için başvuru yapıldı. Kanun ve Yönetmeliğe göre üst sınırı yüzde 50’ye kadar belirleme yetkisi olan Bakanlar Kurulu, toplantısında teşvik oranını üst sınır olan yüzde 50 olarak belirledi. Bu kapsamda yaklaşık 23 milyon TL nakit geri ödemede bulunulacak. Ödemelerin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yapılması planlanıyor.
Hem su kalitesini artıracak hem de atıksu arıtımı yapan işletmecilerin maliyetlerini düşürecek teşvik uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2002 yılında yüzde 34 mertebesindeyken, 2011 Temmuz sonu itibariyle yüzde 70,5’e, atıksuyu arıtılan belediye sayısı da 402’ye ulaşmış bulunuyor.

(CİHAN)


13 Eylül 2011 Haberleri 1 2 3 4 5