Tarımda makineleşmeye 5 senede 640 milyon lira destek

İSTANBUL - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 2007’den bu yana uygulanan ‘Makine ve Ekipman Desteği Projesi’nin başarısı her sene katlanarak artıyor.
Proje ile 2007-2010 döneminde üreticilere 78 bin 124 adet makine ve ekipman karşılığında 350 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Bu sene verilecek olan 290 milyon lirayla birlikte çiftçilere 640 milyon liralık hibe edilmiş olacak. Desteklerin 2015 sonuna kadar devamı öngörülüyor.
Desteklemeye esas limitler, tarla içi sulama sistemlerinde gerçek kişiler için 100 bin, tüzel kişiler için 200 bin liranın yüzde 50’si; diğer makine ve ekipmanlarda da gerçek kişiler için 50 bin, tüzel kişiler için 100 bin liranın yüzde 50’si olarak belirlendi.
Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Projesi ile çiftçiler, ihtiyaç duyduğu tarım alet ile makine altyapısı yönünden güçlendirildi. Böylece kalifiye ve taleplere uygun üretim yapılması mümkün kılındı. Güç şartlarda ve bedenen çalışanların işleri kolaylaştırıldı, maliyetler indirildi. Çiftçilerin uluslararası arenada rekabet edebilir bir seviyeye gelmesinde önemli bir adım atıldı. Birim alandan daha fazla gelir elde edilmesine imkan tanındı.
Proje kapsamında, 2011’de 35 tür makine ve ekipmana hibe desteği veriliyor. Desteklenen makine ve ekipmanlar şunlardan oluşuyor: “Anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sistemi, biçerbağlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskli tırmık, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, koyun kırkma makinesi, tambur filtre, su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, su ürünleri için kuluçka dolabı.”

SEKTÖR DESTEKLERLE BÜYÜYOR

Kırsal Kalkınma Makine ve Ekipman Desteği Projesi kapsamında verilen destekler tarım makinelerine olan talebi de artırdı. Desteklerle birlikte makine üretimi artarken, sanayicinin de yüzü gülmeye başladı. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Selami İleri, desteklerle birlikte makine sektörünün yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya başladığını ifade etti. Sektörün siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiğini belirten İleri, “Makine alanında geçen sene çok sayıda kişi işten çıkarıldı, bu destekler sayesinde ek istihdam oluşturuldu.” dedi. İleri, desteklerden hem tarım makineleri sektörünün hem de yan sanayinin olumlu etkilendiğini vurguladı.

(CİHAN)


15 Ağustos 2011 Haberleri 1 2 3 4 5