Kastamonu Orman Fakültesi Beyazıt Çınarını inceledi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezgin Ayan, Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi Beldeğirmeni köyündeki “Tarihi Anıt Çınar” ile ilgili açıklama yaptı. Doç. Dr. Ayan, anıt ağaçın dökülen beton sebebiyle hassasiyetinin arttığının bir gerçek olduğunu, ancak işvelini sürdüreceğini söyledi.
Ayan, değişik tarihlerde birkaç kez ağacın etrafına dökülen beton platform nedeniyle sağlığının bozulduğu iddia edilen ağaç üzerinde 2011 yılında yapılan gözlemlerde belirgin bir probleme rastlanmadığına dair Kastamonu Orman Fakültesi öğretim üyelerince düzenlenen raporun, Bozkurt Kaymakamlığı ve Bozkurt Belediye Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.
Anıt ağaçların, Anadolu'nun değişik yörelerinde, yüzyıllardır yaşamlarını dirençle sürdüren, yaş, çap ve boy bakımından kendi türünün olağan sınırlarını aşmış, yaşadıkları yörenin tarihsel, folklorik veya mistik olgularıyla ilişkili ağaçlar olarak, doğal ve kültürel mirasımızın en seçkin ögelerini oluşturduklarını kaydeden Ayan, “Anıt ağaçlar, bulundukları yetişme ortamlarının ekolojik özelliklerini ortaya koyabilen materyaller olduğu gibi fitolojik ve arkeolojik araştırmalar için çok değerli birer kaynaktır. Artım burgularıyla ağacın yaşamı boyunca maruz kaldığı iklimsel değişiklikleri, yangın, böcek ve mantar zararları hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür.” dedi.

ÇALIŞMALAR UZMANLARCA DEVAM EDİYOR
Yaşlanma dolayısıyla anıt ağaçlarda; gelişim evresine bağlı olarak metabolik faaliyetlerde yavaşlama ve başta iklim olmak üzere değişen ekolojik koşullara karşı hassasiyetlerin arttığına dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yöre halkının ve yöre halkı adına Beldeğirmeni Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Atilla Çelikkol’un, Anıt Çınar Ağacının sağlığı konusundaki duyarlılığı elbette takdire şayandır. Değişik tarihlerde birkaç kez ağacın etrafına dökülen beton platform nedeniyle sağlığının bozulduğu iddia edilen ağaç üzerinde 2011 yılında yapılan gözlemlerde belirgin bir probleme rastlanmadığına dair Kastamonu Orman Fakültesi Öğretim üyelerince düzenlenen rapor, Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına sunulmuştur. Halen, Kastamonu Orman Fakültesi Dekanlığınca Anıt Çınar Ağacı üzerinde periyodik gözlemler yapmak üzere Orman Entomolojisi ve Koruma ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Akkuz, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nur Belkyalı ve Orman Botaniği ABD Öğretim Elemanı Arş. Gör. Nurcan Yiğit’ten oluşan ile oluşan bir ekibin görevlendirildiği ve vejetasyon dönemi bitimine kadar periyodik olarak gözlemlerine devam edecektir.” dedi.

ANIT AĞAÇ UZUN SÜRE İŞLEVİNİ YAPACAK
Doç. Dr. Ayan, deniz kıyısındaki bir konumda bulunan anıt çınar ağacında, oluşturan beton zeminin etkisiyle kök bölgesi üzerinde baskı ve yetersiz havalanma oluştuğunun bir gerçek olduğunu, bu durum ağacın zaten yavaşlamış metabolik faaliyeti üzerinde beslenme açısından da olumsuz tesir yapabilmesine rağmen, ağacın gelişim evresi dikkate alındığında dış etkilere karşı daha da hassas bir hale gelen bu tür bireylere; yetişme ortamı koşullarını rehabilite edici uygulamalar ve bakım müdahaleleri, anıt çınar ağacının sağlığı üzerinde olumlu etki yapabileceğini ifade ederek, özellikle kök tamponu bölgesindeki kök havalanmasını iyileştirici işlemler (ızgara sistemi, organik materyal desteği vb), uygun zamanda ve ihtimamlı bir şekilde gerçekleştirilirse; anıt ağacın işlevlerini uzun süre daha yerine getirebileceğinde şüphe yoktur.”

(CİHAN)

Kastamonu Orman Fakültesi Beyazıt Çınarını inceledi Kastamonu Orman Fakültesi Beyazıt Çınarını inceledi

05 Ağustos 2011 Haberleri 1 2 3 4 5