İzmir Valiliği turistlerle angusların aynı limana inmemesi için devreye girdi

İZMİR - İthal edilen angus cinsi sığırların Alsancak Limanı yerine bundan sonra Nemrut Limanı’na indirilmesi için İzmir Valiliği devreye girdi. Alsancak Limanı’na yabancı turistleri taşıyan lüks yolcu gemilerinin yanısıra büyükbaş canlı hayvan da getirilmesi sebebiyle yaşanan olumsuzlukların kamuoyuna yansıması üzerine konuya müdahale edildi.
Anguslarla turist gemilerinin aynı limana yanaşmaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla yazışma yapan valilik, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Yolcu ve yük limanı olarak kullanılan Alsancak Limanı’nda Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25 Ekim 2010 tarihli kararı doğrultusunda kruvaziyer gemilerine hizmet verilirken Bakanlığın 23 Haziran 1993 tarihli tebliği hükümleri gereğince canlı hayvan, hayvansal ürün, bitki, bitkisel ürün ithal ve ihracına yetkili kılınan Gümrük müdürlükleriyle limanlar tespit edilerek, canlı hayvan ithali için İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Alsancak Limanı da görevlendirilmiştir. Kamuoyunda 'angus' olarak tanımlanan canlı büyükbaş hayvanların ithalinin başlamasıyla birlikte aynı limana kruvaziyer gemilerle gelen turistlerin ortaya çıkan kokudan rahatsız olduğunun anlaşılması üzerine konu valiliğimizce değerlendirilerek, canlı hayvan ithalinin Nemrut Limanı’ndan yapılması, gümrük işlemlerinin de Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nce yerine getirilmesi, Gümrük Müsteşarlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yazı ile istenmiştir. Konu ilgili bakanlık ve müsteşarlık nezdinde titizlikle takip edilmekte olup özellikle canlı hayvan ithalinin Alsancak Limanı’ndan yapılıp yapılmaması konusunda valiliğimizin görev ve yetkisi olmadığı gibi alınmış bir karar da bulunmamaktadır."

(CİHAN)


13 Temmuz 2011 Haberleri 1 2 3 4 5