Projeyle Avrupa vatandaşı yetiştirilecek

KONYA - Konya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nin ortak olduğu “VOİCE Etkin Vatandaşlığı Geliştirme Projesi”nin ikinci toplantısı Fakülte Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Ali Murat Sünbül, Proje ortaklarından Almanya, Avusturya, Estonya ve Slovenya’dan temsilciler ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. İki gün sürecek toplantıda ortaklar, her ülke için yapılan ihtiyaç analizinin değerlendirmelerini yaparak, bu analizler sonucunda geliştirilecek ilköğretimdeki öğrenci ve öğretmen materyalleri üzerinde çalışacak. Proje kapsamında öğrenme, sosyal ve vatandaşlık becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenci ve öğretmen eğimi modül ve materyalleri geliştirilerek, sınıf içi uygulama ve değerlendirmeler yapılacak.

“AMAÇ, ETKİN BİR AVRUPA VATANDAŞI OLUŞTURMAK”
Proje Yöneticisi ve Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Murat Sünbül, “VOİCE, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından desteklenen çok uluslu bir Comenius projesidir. Projeye Almanya Hannover Üniversitesi Koordinatorlüğü’nde Avusturya, Estonya, Slovenya ülkelerindeki eğitim kurumları ile beraber Türkiye iki ortak ile katılmaktadır.” dedi.
VOİCE Projesi’nin amacının hayat boyu öğrenme programı açısından insan hakları, demokrasi ve farklı kültürlere yönelik saygı, anlayış ve hoşgörüyü temel alarak hayat boyu öğrenme sürecinin Avrupa vatandaşlığı bilinci oluşturmadaki rolünü güçlendirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Sünbül, “Projenin amaçlarından birisi de hayat boyu öğrenme sürecinin sosyal uyum ve bütünleşme, aktif bir vatandaş olma, kültürlerarası diyalog, cinsiyet eşitliği ve kendini gerçekleştirmeye yönelik katkısını güçlendirmektir. Etkin bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğretmen eğitiminin Avrupa boyutunda kalitesini artırarak pedagojik yaklaşımlar ve okul yönetimi açısından gelişmelerini destekleyeceğiz. İlköğretim okulundaki öğrencilerin temel beceriler edinmesini destekleyecek öğrenme ve öğretme yaklaşımları geliştireceğiz. Öğrenci motivasyonunu artıracak ve öğrenmeyi daha çekici hale getirecek, öğrencilerin öğrenme becerileri geliştirmelerini sağlayacak ve okuldaki eğitimle sivil toplum arasındaki bağları güçlendirecek öğrenme, öğretme yöntem ve materyalleri hazırlayacağız.” diye konuştu.
Proje ortaklarından Almanya Hannover Leibniz Üniversitesi Temsilcisi Zita Beutler, öncelikle Selçuk Üniversitesi’ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Pek çok sosyal etkinlikle ülkenizi tanıma fırsatı bulduk. Projenin amacı etkin bir Avrupa vatandaşı oluşturmak için çalışmalar yapmak. Türkiye’deki ortaklarımızla çalışmaktan onur duyuyoruz. Bu projeyle işbirliği temellerimizin sağlam kurulacağına ve gelecekteki projelere yeni ufuklar açacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Projeyle Avrupa vatandaşı yetiştirilecek Projeyle Avrupa vatandaşı yetiştirilecek

11 Temmuz 2011 Haberleri 1 2 3 4 5