İl Koordinatörü Büke: AB, et ve süt işletmelerine destek verecek

YOZGAT - Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Veli Büke, Avrupa Birliği (AB) destekleme fonları ile et ve süt işletmelerinin destekleneceğini söyledi.
Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Veli Büke, AB’nin, süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanması ile et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasını destekleyeceğini belirterek, yapılacak hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların proje hazırlamasını istedi.

Avrupa Birliği'ne aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) oluşturulduğunu belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Veli Büke, "Bu kapsamda, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere, üyelik yolunda Avrupa Birliği standartlarına, politikalarına ve AB müktesebatına uyum çalışmaları konusunda mali destek sağlanacaktır. Bu aracın beş bileşeni vardır ve Türkiye, bir aday ülke olarak IPA bütün bileşenlerinden yararlanma hakkına sahiptir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPARD), Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini desteklemekte ve ayrıca, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB’den hibe olarak verilecek fonların kullanımını sağlamak üzere, biri 1 Temmuz 2011, diğeri 4 Temmuz 2011’de 2 adet çağrıya çıkmıştır." dedi.

Birinci çağrıya proje sunmak isteyenlerin, 1-15 Ağustos 2011 tarihlerinde, ikinci çağrıya proje sunmak isteyenlerin, 5-20 Eylül 2011 tarihleri arasında başvurmaları gerektiğini hatırlatan Büke, şöyle devam etti:
"Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar olarak 2 başlıkta proje alınacaktır. Birincisi süt üreten tarımsal işletmelerinin desteklenmesidir. Bu projeye 15 bin ile 1 milyon euro, ikinci proje et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesine ise 20 bin ile 1 milyon euro arasında proje hazırlayabilecekler. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar olarak 2 ana başlıkta toplamda 4 başlıkta proje alınacaktır. Süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi konusunda Süt İşleme Tesisleri 50 bin euro ile 3 milyon euro, Süt Toplayan Üretici Örgütleri ise 25 bin euro ile bir milyon euro, birinci ve ikinci sınıf kesimhaneler için 30 bin ile 3 milyon euro, küçük ölçekli kırmızı et işleme tesisleri için 30 bin ile 3 milyon euro proje hazırlayabilecek."

IPARD kapsamında desteklemelerin, ürüne değil, AB şartlarına uygun kurulacak tarımsal tesislere yapılacağını dile getiren Büke şöyle devam etti: "Proje tutarının yüzde 50-65’i hibe olarak verilebilecek. Kırsal kesimde kadınlar, 40 yaşın altında olanlar ve dağlık alanlarda oturanlar, kredi kullandırılması açısından daha avantajlı konumda bulunmaktadır. Tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması en temel hedefimizdir. Bu kapsamda, uyguladığımız program ve projelerin hedefleri ise yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkanlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi, fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasıdır."

(CİHAN)

İl Koordinatörü Büke: AB, et ve süt işletmelerine destek verecek

06 Temmuz 2011 Haberleri 1 2 3 4 5