Yılmaz: Türkiye'de ihbar oranı yüzde 33, batı ülkelerinde yüzde 90

BURSA - Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, suçla mücadelede, işlenen suçların zamanında öğrenilmesi ve gecikmeksizin müdahale edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Polisin işlenen suçları şikayet, araştırma veya suç işlenirken karşılaşma sonucu ya da suçun ihbar edilmesiyle öğrendiğine işaret eden Yılmaz, "İhbar müessesesinin iyi işlemesi, halkın kolluk kuvvetlerine olan güveninin bir göstergesi ve suçlarla mücadeleye gönüllü katılımı demektir. Ülkemizde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbarlar yüzde 32-33 seviyesinde iken bu oran batı ülkelerinde yüzde 90 seviyesindedir." dedi.
Halil Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki açıklamasında ihbar müessesesinin, kolluk kuvvetlerini kendi kötü emellerine alet etmeye yeltenen art niyetli kişilerin başvurduğu bir müessese olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
İhbar edilen olayların yasalara göre suç olup olmadığı, suç var ise bu suçların kolluk kuvvetlerinin görev kapsamına girip girmediğinin dikkatlice incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "İsimsiz ve imzasız yapılan yazılı ihbarlar ile isim verilmeyen sözlü ihbarlara esas olarak itibar edilmemesi gerekir. Ancak, ihbarın konusu ve içeriği önem taşıyor ve inandırıcı da ise, ihbar edilen olay bütün yönleriyle araştırılarak doğruluğuna emin olunduktan sonra değerlendirilmelidir. İhbarlarla ilgili olarak 'İhbar Tutanağı' düzenlenmeli; bu tutanak, muhbir ve suç hakkında temel unsurları içermelidir." dedi.
Mektupla ve yazılı ihbarlarda bulunan kişilerin emniyete çağrılarak ifadesine başvurulmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Polis, ihbarın alınmasından itibaren muhbir hakkında bilgi toplamalı, ne amaçla ihbarda bulunulabileceğini, ihbarın doğruluğunu tespit etmelidir. İhbarlar ve muhbirlerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmalıdır. Özellikle terör suçlarında, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 14. maddesine göre ihbarcıların hüviyetleri açıklanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

SUÇSUZ KİŞİYE SUÇ İSNAT ETMEK SUÇTUR
İhbar mekanizmasının sağlıklı işlemesi için vatandaşın güveninin tesis edilmesi gerektiğini anlatan Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, asılsız ihbarlar neticesinde yapılan çalışmalar nedeniyle halkla ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesine ve vatandaşın devlete ve hukuk sistemine olan güvenini zedeleyecek davranış ve uygulamalara sebebiyet verilmemesini istedi.
Yılmaz şöyle devam etti: "Yapılan ihbarlar hakkında doğruluk derecesi yüksek herhangi bir istihbari bilgi elde edilmeden, eldeki mevcut bilgilerin doğruluğu üzerinde kat'i bir kanaate varılmadan, ihbar edilen olaylarla ilgili olarak operasyona girişilmemeli, ihbarların ardından öncelikli olarak kesin bilgilere ulaşılmalıdır. Asılsız ihbarlarla olmayan bir suçu meydana gelmiş gibi ileri süren veya delillerini uyduran kişiler ile suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye suç isnat ederek ihbarda bulunan veya o kişi aleyhinde böyle bir suçun maddi iz ve delillerini uyduran muhbirler hakkında TCK'nın madde 283/1 ve 285 hükümlerine göre işlem yapılmalıdır."

(CİHAN)


04 Temmuz 2011 Haberleri 1 2 3 4 5