Sınavsız öğrenci alan 9. sınıflara kayıtlar elektronik ortamda yapılacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtlarının elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla yayınlanan genelgede, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9 sınıflarına yeni öğrenci kayıtlarının e-kayıt sistem ile elektronik ortamda yapılacağı kaydedildi. Uygulama ile ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanması, öğrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlere daha fazla zaman ayırmasının amaçlandığı ifade edildi.
Genelgeye göre, aday kayıtları genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 1–26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Aday kaydı yapılırken okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-okul sisteminden (http://e-okul.meb.gv.tr) TC Kimlik numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp kontrol edecek. Genel liselerde aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonları'nca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisinde ise kaydı yapılacak. Meslek liselerinde kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacak.
Aday başvurularının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda; meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacak.
Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle yapılacak. Kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecek.
İl/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları, internet sayfalarında okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlarını ilan edecek. Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonları'nca gerekli kontroller yapılarak kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 5 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 6–16 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek kesin kayıt işlemleri tamamlanacak.
2011 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacak.
Öğrenci Yerleştirme Komisyonları'nca sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtları, istemeleri halinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılacak.
Kontenjan açığı bulunması halinde; öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonları'nca değerlendirilecek.
Terör saldırıları sonucunda şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacak.
Mazeretleri nedeniyle 1–26 Ağustos 2011 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için, yeni öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecek.
İlköğretim mezunu çocukların, ortaöğretime kazandırılması hususuna önem verilecek.

(CİHAN)


01 Temmuz 2011 Haberleri 1 2 3 4 5