Tapuda Avrupa Standardı: Vatandaş Kars'taki yerini Edirne'den satabilecek

İSTANBUL - Her yıl milyonlarca insanın uğradığı Tapu Sicil Müdürlükleri Avrupa'ya örnek bir uygulamaya daha geçiyor. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun ve buna bağlı yönetmelikle taşınmaz almak ya da satmak isteyen vatandaşın, kilometrelerce yol katedip gayrimenkulün bulunduğu yere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklikle artık vatandaş Kars'taki taşınmazını Edirne'den satıp-alabilecek. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu işlemi de bulundukları ülkelerden yerine getirilebilecek.
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yıllarca vatandaşların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve işlemlerini yaptırmak için günlerce beklediği yerler oldu. Bazı olumsuz olayların da yaşandığı Tapu Müdürlükleri'nde vatandaşlar işlerini tamamlamak için binbir çile çekti. Son yıllarda teknolojik altyapısı ve insan kaynağını iyileştirme çalışmaları yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Avrupa'ya örnek bir uygulamaya geçiyor. Taşınmaza ilişkin bir işlemin yapılabilmesi için her gün binlerce insanın seyahat etmek veya notere giderek vekaletname vermek zorunda kalmasının neden olduğu zaman, iş gücü ve ekonomik kayıpları merceğe alan hükumet harekete geçti.
Meclisten geçen ve Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla, taşınmazın (ev, arsa vs...) satışı için vatandaşın bulunduğu yerdeki tapu sicil müdürlüğüne gitme şartı ortadan kaldırıldı. 25 Aralık 2010 tarih ve 6083 sayılı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Tapu Müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde düzenleme yapıldı.
Bir sonraki aşamada, kanun gereğince tapu müdürlükleri tarafından yapılacak işlemlerin usul ve esasları belirlemek üzere “Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” düzenlendi ve 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelik yayın tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek.
Vatandaşın önündeki mekan engelini kaldıran kanun ve yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili teknik çalışmalara ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başladı. Teknik altyapısını birkaç senedir yenileyen ve Türkiye'nin büyük bir kısmındaki TAKBİS sistemi ile bilgisayar ortamına aktaran Genel Müdürlük, eğitim ve uygulama çalışmalarını başlattı. Yeni uygulama ile İstanbul'da oturan bir vatandaş Hakkari'deki bir gayrimenkulü ile ilgili işlemi bulunduğu ilden gerçekleştirebilecek. Van'da yaşayan bir vatandaş da aynı şekilde Edirne'deki taşınmazıyla ilgili işlemleri yaşadığı ilden yapabilecek.

(CİHAN)


03 Mayıs 2011 Haberleri 1 2 3 4 5