Sağlık İl Müdürü Koç: Bolu'da aşı oranını yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz

BOLU - Bolu İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, kurum olarak ilde eksik aşısı olan çocuk bırakmayacaklarını bildirdi.
Yazılı bir açıklama yapan Koç, 23-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. Avrupa Aşı Haftası etkinliklerinde toplumun aşılama konusunda farkındalığının ve duyarlılığın artırılması ile 0-5 yaş arası eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Koç, 2010 yılında çocukluk döneminde uygulanan aşı takvimine 6 yaşında uygulanmak üzere bir doz boğmaca aşısı eklendiğini ve Nisan 2011'den itibaren de daha geniş koruyuculuk sağlayan konjuge pnömokok aşısının uygulanacağını dile getirdi. Koç, şöyle devam etti:
"Sağlık personelimizin başarılı çalışmaları anne ve babaların çocuklarını aşılatmaları konusundaki duyarlıkları sonucunda ilimizde pek çok aşıda yüksek aşılama yüzdelerine ulaşılmış ve bunun sonucunda ilimizde aşı ile korunulabilir hastalıkların sayısı ve bu hastalıkların yol açtığı ölümler oldukça azalmıştır. Bununla birlikte söz edilen hastalıkların aşılama yoluyla tamamen yok edilmesi de mümkündür. Buna en güzel örnek, çiçek hastalığıdır. Daha önce büyük salgınlara ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı başarılı aşılama çalışmalarının sonucu olarak 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Çok önemli bir çocukluk çağı hastalığı olan çocuk felci hastalığı ülkemizden arındırılmıştır. Kızamık hastalığı da yok edilme aşamasındadır. Tüm bu gelişmeler aşı çalışmalarının getirdiği başarılardır.”
Sağlık Müdürü Koç, aşılar, illerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile hekimliği ofisleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde uygulandığını hatırlatarak, "Aşıların günlük kontrolü yapılmaktadır. Çok önemli olan ısı aralıkları korunmaktadır. Bu yüzden güvenilirdir. Aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 5’li karma aşı tek uygulamaya dönüşmüştür. Bu uygulama büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Daha önce halk, ücretli olarak dışardan temin ediyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulaması ile artık ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eksik aşılı yada aşısız çocuklarımız var ise bağlı bulundukları aile hekimliklerine başvurup aşılarını ücretsiz yaptırabilirler.” çağrısında bulundu.

(CİHAN)


25 Nisan 2011 Haberleri 1 2 3 4 5