20 bin sağlık çalışanının garanti gelir sorunu çözüldü

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın görüşü nedeniyle ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkından yararlandırılmayan 4924 sayılı Kanun kapsamındaki yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel ile 5 bin vekil-ebe hemşirenin ek ödemede aylık mahsuplaşma sorunu çözüme kavuştu.
Sağlık Bakanlığı, ek ödemede aylık mahsuplaşma ile ilgili genelgeyi Torba Kanun'un ardından yayınlamış, ancak Maliye Bakanlığı'nın olumsuz görüşü nedeniyle döner sermaye ek ödemesi aldığı halde, 4924 Kapsamındaki sözleşmelilerle vekil ebe-hemşireleri kapsam dışı bırakmıştı. Sağlık-Sen, ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkının 209 sayılı Döner Sermaye Kanunu'na göre, döner sermaye hakkı bulunan bütün çalışanları kapsadığını belirterek, bakanlığa başvurdu. Bakanlık, yaptığı değerlendirme sonucunda yeni bir genelge yayınlanarak sorunu çözüme kavuşturdu.
Sağlık-Sen Başkanı Metin Memiş, Torba Kanun'la yürürlüğe giren ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkı ile Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı bütün sağlık kurumlarında çalışan yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının alacağı garanti gelirin alt sınırının eşitlendiğini söyledi. Memiş, düzenleme ile birlikte, döner sermaye gelirlerinin yetersizliğine bakılmaksızın, sağlık hizmetleri sınıfındaki personel için 420 TL, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli için 380 TL, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli için ise 370 TL garanti gelir sağlandığını kaydetti.

(CİHAN)


19 Nisan 2011 Haberleri 1 2 3 4 5