Kayseri Sanayi Odası aidatları taksitlendiriyor

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı Kanun uyarınca getirilen gecikmiş borçların ödeme kolaylığını taksitlendirme yaparak daha da kolaylaştırıyor.
Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu Kanunun 17. maddesinin 11. fıkrası içeriğinde “kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üye aidat borçları asıllarının tamamını kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde, bazı alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının, yine bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir” hükmü yer almaktadır." denildi.
Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri Nihat Molu da, "KAYSO Üyelerinin bu kapsamda olan borçlarını yasal süresi içerisinde odaya müracaat etmeleri halinde, gecikmiş borç asıllarının tamamını, herhangi bir gecikme cezası alınmadan kredi kartına üç taksit uygulamak suretiyle tahsil edilecektir." dedi.

(CİHAN)


05 Nisan 2011 Haberleri 1 2 3 4 5