Başbakan Erdoğan ve Sarkozy: G-20 çerçevesinde birlikte çalışmaya kararlıyız

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy G-20 konusunda ortak basın açıklaması yaptı. 10 maddeden oluşan basın açıklamasında, G-20 konusunda alınan kararlara yer verildi. Başbakanlık’ta yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşme sonrasında iki lider tarafından yapılan basın açıklamasında, Fransa ve Türkiye güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla G-20 çerçevesinde birlikte çalışmaya kararlı oldukları vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin Fransa’nın G-20 Dönem Başkanlığına ait programın ana hatlarına ve 3-4 Kasım tarihlerinde yapılacak Cannes Zirveyle ilgili olarak sürdürülen hazırlık çalışmalarına tam destek verdiği ifade edildi. Fransa ve Türkiye’nin, küresel seviyede büyük ve kalıcı dengesizliklerin azaltılması, daha güçlü ve daha istikrarlı büyümenin sağlanması amacıyla birlikte çalışmayı taahhüt ettikleri kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: “İki ülke bu çerçevede, G-20 içinde ekonomik ve finansal politikaların eşgüdümü ve karşılıklı değerlendirilmesi için gösterdikleri gayretleri sürdürmeyi bir kez daha teyit etmişlerdir. Fransa ve Türkiye, G-20 çerçevesinde, finansal düzenlemeler konusunda kaydedilen ilerlemeleri olumlu karşıladıklarını ifade etmişler ve G-20 ülkelerinin tümü tarafından bu konuda alınan kararların eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemini vurgulamışlardır. Fransa ve Türkiye, krizleri önlemek üzere, finansal sistemin eksiksiz şekilde düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha teyit etmişlerdir. Fransa ve Türkiye, sistemin güçlendirilmesi, dalgalanmaların ve istikrarsızlığın azaltılması amacıyla uluslararası para sistemi reformunun önemini vurgulamışlardır. İki ülke, bu çerçevede, uluslararası para sistemindeki dalgalanmalara çözüm bulunması amacıyla finansal güvenlik ağlarının geliştirilmesini desteklediklerini kaydetmişlerdir. Fransa ve Türkiye her türlü korumacılığı reddettiklerini yinelemişlerdir. “ Emtia fiyatlarının artışı karşısında, Fransa ve Türkiye, enerji piyasası ve tarımsal ürün piyasasının daha iyi gözetlenmesi ve düzenlenmesi konusunun G-20 bünyesinde ele alınmasından memnuniyet duydukları vurgulanan açıklamada, iki ülkenin, G-20’nin özellikle emtia ürünlerine ilişkin finansal piyasaların düzenlenmesinde, fiziki piyasaların şeffaflığının artırılmasında ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde kaydadeğer bir ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerini ifade ettiklerine işarete dildi. İki ülkenin G-20’nin ticarete ilişkin yaklaşımına desteklerini yinelediklerini ve Doha Müzakerelerinin biran önce kapsamlı, dengeli ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının önemini vurguladıklarına dikkat çekilen açıklamaya şu ifadelere yer verildi: “Fransa ve Türkiye, G-20 Seul Zirvesi’nde, “Kalkınma Çok Yıllı Eylem Planı”nın kabul edilmesini memnuniyetle not etmişler, bunun kalkınma alanında önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetmişlerdir. Fransa ve Türkiye, kalkınma için gıda güvenliği ve altyapının önemine dikkat çekmişler, bu alanda G-20’nin getireceği ilave değeri vurgulamışlardır. Fransa ve Türkiye kalkınma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanı hususunda, özellikle bu sorunları geleneksel resmi kalkınma yardımlarını tamamlayıcı şekilde ele almak için gerekli olan yenilikçi finansman yöntemlerine ilişkin olarak bilgi paylaşımını arttıracaklarını açıklamışlardır.“

(CİHAN)


25 Şubat 2011 Haberleri 1 2 3 4 5