Başörtüsü yasağını protesto eden STK'lar 'Adalet ve Özgürlükler Platformu’ adı altında hareket edecek

BURSA - Başörtüsü yasağına karşı 6 yıldan beri farklı ortamlarda eylemlerini sürdüren sivil toplum örgütleri, Bursa’da yaptıkları toplantıda bundan sonraki çalışmalarını ‘Adalet ve Özgürlükler Platformu’ adı altında gerçekleştirme kararı aldı. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, özgürlük meselesi bütün olarak ele alındığının altı çizildi. 2005 yılında İzmit’te başlayan özgürlük eylemlerinin geleceğine yön vermek amacıyla 10. istişare toplantısını Bursa’da gerçekleştiren platformlar, iki gün süren çalışmada önemli kararlar aldı. 12 farklı şehirden katılan temsilciler, bundan sonra ‘Adalet ve Özgürlükler Platformu’ adı altında çalışma kararı aldı. Bursa Buluşması’nda görüşülen gündem maddeleriyle ilgili olarak Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde ortak bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Akyazı, Bursa, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Tokat ve Van’dan platform ve kuruluşların yer aldığı çatıda amaç ve ilkeler şöyle ifade edildi: “Adalet ve Özgürlükler Platformu gönüllülük esası etrafında bir araya gelen, bağımsız yerel platformların çatı organizasyonudur. İslam’ın Adalet hedefini gözeterek; dini, mezhebi, ideolojik görüşüne bakmaksızın, her birey ya da toplumsal gurubun Hak ve hukukunu kim tarafından ve nereden gelirse gelsin, her türlü zulüm ve ifsada karşı korumak amacıyla, Devlet’ten ve siyasal iktidardan bağımsız, Devleti değil toplumu esas alan, Sivil bir siyasal mücadele hattı oluşturmayı amaçlar. Platformu oluşturan unsurlar kendi özellerinde tamamen özerk yapılardan oluşur. Platform karar alma mekanizmalarında istişareyi esas alır.”Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak yayınlanan sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi:- Adalet ve Özgürlükler Platformu ülkedeki özgürlükler meselesini bir bütün olarak görmektedir.- Platformumuz bu vesileyle; ilköğretimde başlayıp çalışma hayatı da dahil yaşamın her alanında devam eden Başörtüsü yasağına karşı, yasak tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini bir kez daha ilan eder.- Adalet ve Özgürlükler platformu her seçim öncesi olduğu gibi, yine bir takım muğlak ifadelerin arkasına saklanılarak, Başörtüsü yasağının seçim sonrası kaldırılacağı yönünde yapılacak her türlü manipülasyona karşı kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.- Yeni bir Anayasa yapılması ülkenin gündemindedir. Platformumuz da bu süreci dikkatle takip etmeye devam edecektir.- Adalet ve Özgürlükler Platformu; Kürt sorununun çözümünde, ‘Anadilde eğitim’ hakkı başta olmak üzere, tüm fıtri hakların iadesi için üzerine düşen çabayı göstereceğini ve bu hakların Türkiye’de yaşayan tüm dini, mezhebi ve etnik kimlikler içinde kazanılmasının takibini yapacağını beyan eder.- Platformumuz kapitalist kuşatmaya ve her türlü emek sömürüsüne karşı Adalet ve Eşitlik temelinde mücadele etmeye devam edecektir.- Mavi Marmara olayı sonrası, İsrail aleyhine açılacak dava sürecinin iç hukuk ayağının ilerleyememesi kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Adalet ve Özgürlükler Platformu bu meselenin takibini vicdani bir sorumluluk olarak görmektedir.- Platformumuz, Arnavutluk, Kosova ve Azerbaycan’da dayatılmaya çalışılan Başörtüsü yasağına karşı, bu ülke Müslümanlarıyla Dayanışma içinde olduğunu ilan eder.- Adalet ve Özgürlükler Platformu Tunus ve Mısır halklarının diktatörlere karşı başlattıkları İntifadayı selamlar.

(CİHAN)

Başörtüsü yasağını protesto eden STK'lar 'Adalet ve Özgürlükler Platformu’ adı altında hareket edecek Başörtüsü yasağını protesto eden STK'lar 'Adalet ve Özgürlükler Platformu’ adı altında hareket edecek

15 Şubat 2011 Haberleri 1 2 3 4 5