19 emtiaya yatırım yapan anapara garantili fonu yeniden ihraç ediyor

İSTANBUL - Yapı Kredi, 2010’da sunduğu ve dört ayrı sektörde 19 emtiaya tek bir fonla yatırım yaparak anapara garantisi ile getiri elde etme imkanı sunan Yüzde 100 Anapara Garantili Yatırım Fonu’nu gelen yoğun talebe binaen ikinci defa halka arz ediyor. 21 Ocak- 3 Şubat 2011 tarihleri arasında satışa sunulacak olan fonun yatırım dönemi 4 Şubat 2011’de başlayıp, 25 Ocak 2012’de sona eriyor. Minimum 5 bin TL ile yatırım yapılabilecek fonun alımı için Yapı Kredi şubelerine müracaat edilebilecek. Yüzde 100 Anapara Garantili Yatırım Fonu’nun buğdaydan bakıra, ham petrolden altına kadar geniş bir çerçeve ile 19 emtiaya yatırım yapmaya imkan tanıyacağını kaydeden Yapı Kredi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Gülsevin Yılmaz “Hem yatırımcılarımızın talepleri hem de global gelişmelere paralel olumlu emtia piyasası beklentimiz doğrultusunda 2010 yılı Ağustos ayında Yüzde 100 Anapara Garantili Sekizinci Alt Fon’u sunmuştuk. Fonumuz yatırım dönemi başından bugüne yıllık bileşik bazda yüzde 22 gibi bir getiriye ulaştı. Aynı yapıdaki anapara garantili fonumuzun yeniden ihracı ile emtiaya dayalı yatırım fonlarına ilgi gösteren yatırımcılarımıza bir fırsat daha sunmuş olacağız. Yüzde 100 Anapara Garantili On Beşinci Alt Fon’unun dayanak varlığı olan Emtia Endeksi, içerisinde yer alan 19 emtia ile portföy türlendirmesinin yanı sıra dünya ekonomisindeki gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda portföyündeki emtiaların ağırlıklarını günlük olarak değiştirerek aktif yönetim gerçekleştirebilmektedir.” dedi. Emtia Endeksi'nde tarım, enerji, metal ve kıymetli maden sektörlerinden 19 ayrı emtiaya yatırım yapılıyor. Her bir emtianın endeksteki ağırlığı en az yüzde 0 en fazla yüzde 20 (doğal gaz dışındaki enerji sektörü toplamı en fazla yüzde 35) olabiliyor. Etkin bir biçimde yönetilen endekste yer alan emtia grupları ve her bir grup içindeki emtiaların ağırlıkları günlük olarak değişebiliyor. Yatırım dönemi sonundaki getiriyi belirlemek için fonun dayanak varlığı olan endeksin başlangıç değeri alınacak. Emtia Endeksi’nin gözlem tarihlerindeki değerlerin aritmetik ortalaması başlangıç değerini aşması halinde fonun getirisi endeks değişiminin katılım oranı ile çarpılması sonucu bulunacak. Endeks performansının negatif olması durumda ise yatırımcıya anaparası verilecek.

(CİHAN)

19 emtiaya yatırım yapan anapara garantili fonu yeniden ihraç ediyor

23 Ocak 2011 Haberleri 1 2 3 4 5