Numan Kurtulmuş: Danıştay'ın antidemokratik kararından vazgeçeceğini ümit ediyorum

ANKARA - Halkın Sesi Partisi (Has Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay 8. Dairesi'nin, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi klavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmelerinin durdurma kararına tepki gösterdi. HAS Parti Genel Merkezi'de partili belediye başkanlarına hitap eden Numan Kurtulmuş, yürütmenin durdurulması kararının 'Hukuk tekniği' açısından yanlış olduğunu söyledi. İdare mahkemeleri ve Danıştay'ın, idarenin yaptığı kararlarının yerindelik denetimini yapacak bir irade ve bir hukuk gücüne sahip olmadığını savunan Kurtulmuş, "Danıştay'ın yapacağı şey, idari kararın mevcut yasalara uygun olup olmadığını denetlemektir. Dolayısıyla yasalara uygunluk denetimi yapan bir Danıştay doğrudur. Ama idari kararların yerindelik denetimini yapamaz." dedi. Kurtulmuş, açık bir hukuk kuralının ortadayken, Danıştay'ın daha öncede yaptıklarına benzer bir şekilde bu kararı iptal eden bir karar vermesinin fevkalade yanlış bir olay olduğunu ifade ederek, "Türkiye artık bu konuları geride bırakmalı ve böyle basit bir mesele yüzünden yurttaşlarını ayrıştıran kararlar almaktan Türkiye kurtulmalıdır. Vatandaşı ayrıştıran, tehlikeli gören, sistem için mahsurlu unsur olarak telakki eden anlayış Türkiye'nin önünü tıkayan bir anlayıştır. Bu anlayışla Türkiye'de ne demokrasi olur ne Türkiye'nin gelişmesi olur ne de Türkiye insan haklarına saygılı ileri bir sistemini kurmuş olabilir." diye konuştu. Kararın yanlış olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu konudaki düzenlemelerin, yasal düzenlemelerle yapılmasının önümüzdeki dönemde yapılması şarttır. Ümit ediyorum ki YÖK'ün yapacağı itirazı Danıştay gözden geçirir. Bu haksız bu antidemokratik, insan haklarına uymayan kararından vazgeçer." şeklinde konuştu. Kurtulmuş, İmam Hatip liselerine Polis Meslek Yüksek Okulları'nın kapılarının açılması ile ilgili çalışmayı 28 Şubat süreci sonuçlarının birinin ortadan kaldırılması olarak değerlendirerek, "Bu yasa Türkiye'nin özgürleşmesi, demokratikleşmesi yolunda önemli bir adımdır. Bizim temel prensibimiz eğitimde, kamuda sosyal hayata katılmada hiç kimseye hiçbir şekilde bir engelin çıkartılmaması, bir ayrımcılık yapılmamasıdır. Bu yönde atılmış adımı da doğru ve önemli bir adım olarak buluyorum. Ümit ediyorum ki parlamentoda da en kısa süre içerisinde yasalaşır." dedi.

(CİHAN)


20 Ocak 2011 Haberleri 1 2 3 4 5