Enerji Bir-Sen'den Torba Kanunu Taslağı'na protesto

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Enerji Bir-Sen, İzmir'de eşit ücret verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin, Torba Kanun Taslağı'ndan çıkarılmasını TEDAŞ önünde basın açıklaması yaparak protesto etti.

Enerji Bir-Sen İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan protesto eylemine çok sayıda sendika üyesi katıldı. TEDAŞ girişi önünde yapılan açıklamada konuşan Enerji Bir-Sen İzmir İl Başkanı Tolga Dilek Şenusta, kamu görevlileri arasında ücret farklılıklarının giderilmesine yönelik 2008 yılı Ağustos ayından itibaren ek ödeme uygulaması başlatıldığını hatırlattı. Şenusta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli düzenleme yapılmak suretiyle hayata geçirilen ek ödeme uygulaması kapsamında 399 sayılı KHK'nin ekli 1 Sayılı Cetvele tabi personelin ek ödeme kapsamı dışında tutulduğunu ve bu uygulamayla yönetici konumundaki 657 sayılı Kanuna tabi personelin ücretlerinin, maiyetindeki personelden daha düşük konuma geldiğini kaydetti. Şenusta, bunu önlemek için, Torba Kanun olarak bilinen Kanun Tasarısında yer verilen bir hükümle mağdur durumdaki personele ödenecek ek tazminat oranlarının yüzde 200'e kadar çıkarılmasına imkan sağlayan bir değişiklik öngörüldüğünü de belirterek, "Bu düzenlemeyle, bu cetvele tabi personelin maiyetindeki personelden daha düşük ücret alması olumsuzluğunun ortadan kaldırılması planlanmıştı. Söz konusu düzenleme, Kanun Tasarısı'nın kapsamından (Maliye Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda) çıkarılmıştır. Toplam 6500 kamu görevlisini kapsayan bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde anılan personelin ücretlerinde en fazla 560 TL düzeyinde bir artış olacaktır. Bu rakam, 2011 yılı bütçesine yaklaşık 43.680 (milyon) TL olarak yansıyacaktır." şeklinde konuştu.

Sözkonusu rakamın bütçeyi etkilemeyecek oranda bir artış getirdiğini ifade eden Şenusta, bu rakamın, çalışma huzur ve barışının sağlanması, hakkaniyete aykırı bir olumsuzluğun giderilmesi gibi hususlar dikkate alındığında kabul edilemeyecek bir maliyet olmadığına dikkat çekti. Ek ödemenin, ilk kez talep ettikleri ve taleplerinin kabul edildiği 2008 yılını müteakip 2009 yılı toplu görüşmelerinde de kabul edilmesine karşın, 2009 taleplerinin hayata geçmediğinin altını çizen Şenusta, "Ek ödeme isteğimiz 2009 toplu görüşmelerinde de kabul edilmiş ve buna yönelik bir çalışma yapılacağı ortaya konmuştur. Ancak söz konusu çalışma, Başbakan'ın 2008 yılında verilmiş sözü ve varılan mutabakata rağmen 2009 yılında gerçekleştirilmemiştir" dedi.

Şenusta son olarak hükümete ve milletvekillerine çağrıda bulundu: "Söz konusu düzenlemenin yeniden Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınmasını ve yapılan yanlıştan dönerek kamu çalışanlarını rahatlatacak bir adım atılmasını bekliyoruz. Talebimizin dikkate alınmaması halinde ise eylemlerimiz devam edecek."

(CİHAN)


24 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5