Politika ve gecelik borçlanma faizini indirdi, borç verme faizini artırdı

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7'den yüzde 6,50'ye düşürdü. Gecelik faizde ise borçlanmada oranı yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürürken, borç vermede yüzde 8,75'ten yüzde 9'a yükseltti. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde 7,75'ten yüzde 8'e çıkardı.

Banka, faiz oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan faiz oranlarının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7'den yüzde 6,50'ye düşürülmüştür.

b) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürülmüş, borç verme faiz oranı yüzde 8,75'ten yüzde 9 düzeyine yükseltilmiştir. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 7,75'ten yüzde 8'e yükseltilmiştir.

c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulmuş, borç verme faiz oranı yüzde 11,75'ten yüzde 12 düzeyine yükseltilmiştir."

Son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan verilerin Ekim Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiğine işaret eden banka, iç talepteki güçlü artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini, buna karşılık dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağını tahmin ediyor. İstihdam koşullarındaki iyileşmenin sürmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğunu kaydeden para otoritesi, ayrıca önümüzdeki dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin de katkısıyla enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyor. Temel amacının, 'fiyat istikrarını sağlamak ve korumak' olduğunu bir kez daha yineleyen Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Bununla birlikte, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirler almak da Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında yer almaktadır. Mevcut konjonktürde iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışma ve hızlı kredi genişlemesi cari açığı artırmakta, böylelikle finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirmektedir. Buna ilave olarak, Avrupa ve ABD ekonomilerindeki son gelişmeler ve alınan kararlar finansal istikrara ilişkin söz konusu riskleri daha da artırarak uygulanan politika bileşiminin gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede Kurul, daha düşük bir politika faizi, daha geniş bir faiz koridoru ve daha yüksek zorunlu karşılık oranlarının uygun bir bileşim olacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, Türk lirası cinsinden mevduatın vadesinin uzamasını teşvik edecek şekilde zorunlu karşılık oranlarının vadelere göre farklılaştırılmasının ve daha önce zorunlu karşılığa tabi olmayan bazı yükümlülük kalemlerinin zorunlu karşılık kapsamına alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kurul, yapılan bu düzenlemelerin parasal koşullar üzerindeki net etkisinin genişletici yönde olmayacağını değerlendirmiştir. Alınan kararların fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki etkileri yakından izlenecek, gerektiğinde ilave tedbirler devreye sokulacaktır. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır."

(CİHAN)


16 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5