Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü 13,4 milyar TL'yi buldu

Ekonomik krize rağmen büyüme trendini sürdüren Faktoring sektörünün, toplam aktif büyüklüğü üçüncü çeyrekte 13,4 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde faktoring şirketlerinden reel sektöre 11,4 milyar TL finansman sağlandı.

Faktoring sektörü 2010 yılının üçüncü çeyrek sonuçları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklandı. Geçen yılın aynı dönem verilerine göre aktif büyüklüğü yüzde 49 artan sektörün aktif büyüklüğü Eylül 2010 itibariyle 13,4 milyar TL'yi buldu. Yurtiçi ciroda geçen yıla göre yüzde 82 artışla 49 milyar TL, yurtdışı ciroda ise geçen yıla göre yüzde 120 artış ile 4,5 milyar TL oldu. 2010 üçüncü çeyrek itibariyle reel sektöre kullandırılan finansman 11,4 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörel ciro dağılımlarına bakıldığında, faktoringin farklı sektörlere homojen bir yapı ile hizmet verdiği anlaşılıyor. Sektörler bazında böyle bir dağılım yaşanması, faktoringin sağladığı hizmetlerin reel sektöre bankacılıktan sonra en fazla finansman sağlayan sektör olduğuna dikkat çekiyor. Bu dönemde, Petrol Ürünleri'nde geçen yılın verilerine göre çarpıcı bir artış gözleniyor.

Geçen yıl ciroda yüzde 1,5 oranında olan bu pay yüzde 46 artışla 2010 üçüncü çeyrekte yüzde 19,6'ya çıktı. Eş zamanlı olarak, geçen yılın verilerine göre inşaat sektöründe de bir artış görülüyor. Bu sektörel dağılımlar değerlendirildiğinde, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının faktoring tarafından uygun koşullarla karşılanabildiği görülüyor.

Faaliyet türlerine göre ise sektörel dağılıma bakıldığında, geçen yılın üçüncü çeyrek verilerine göre hizmet sektörünün yüzde 24,1'den yüzde 21,2'ye gerilediği, imalat sektörünün ise yüzde 71,7'den yüzde 77,1'e yükseldi.

2010 üçüncü çeyrek verilerini yorumlayan Faktoring Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman, "Büyük şirketlerin faktoring finansmanından yararlanmalarının sektör cirosunda hızlı büyümeye neden olduğunu görüyoruz. Faktoring, KOBİ'ler için her zaman önemli bir finansman kaynağı olmayı sürdürürken, gelişmiş ekonomilerde görüldüğü gibi ülkemizde de büyük ölçekli şirketlerin faktoringden yararlanması yaygınlaşıyor. 2010 yılının, büyüme ivmesiyle tamamlanmasını ve bu verilere bakarak 2010 yıl sonu cironun 75 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakamlar değerlendiğinde, düzenleme ve denetlemesi BDDK tarafından yapılan sektörümüzün kurumsallaşma ve yaygınlaşma anlamında olumlu bir trende girdiğini gözlemliyoruz. Biz, Faktoring Derneği olarak getirdiğimiz etik değerler ve sektör için düzenlediğimiz eğitimlerle hizmet çeşitliliklerinin arttırılması ve hizmet standartlarının yükseltilmesi yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesinin ise sektörümüzde kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

(CİHAN)


13 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5