Dicle Kalkınma Ajansı Bölge Planı Siirt Çalıştayı yapıldı

Siirt Öğretmenevi'nde yapılan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Bölge Planı Siirt Çalıştayı geniş katılımla gerçekleşti.

Toplantıya Vali Musa Çolak, DİKA Genel sekreteri Abdullah Erin, ilçe kaymakamları, kurum temsilcileri ve stk temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan vali Musa Çolak, "Bölge Planı çalıştayları"; Katılımcılığı esas alan, yeni bölge planlama yaklaşımına göre Bölge'deki tüm paydaşların katılımıyla bölge sorunlarının tespitini ve bölgesel gelişme stratejilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır." dedi İlk çalıştayın Siirt'te yapıldığını dile getiren Çolak "Siirt'i takiben Batman, Şırnak ve Mardin illerinde de paydaş toplantıları gerçekleştirilecek, toplantılarda Bölge aktörleri tarafından tespit edilen sorunlar ve dile getirilen öneriler, Ajans tarafından hazırlanan 'Mevcut Durum Analizi' verileriyle de birleştirilerek, bölgedeki stratejik öncelikler belirlenecek. Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına, yine bölgeden üretilmiş, ulusal ve bölgesel üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu ve gerçekçi çözümler sunmanın gayretinde olan DİKA 'Bölgesel Gelişme Planı'nı Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini ve jeo-stratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirerek herkesin güven ve istikrar içinde yaşamak istediği bir bölge olmak için çalışmalarına devam etmektedir." dedi

DİKA Genel Sekreteri Abdullah Erin ise, DİKA tarafından Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda yürütülmekte olan ve 2011-2013 yıllarını kapsayan, "Bölgesel Gelişme Planı" çalışmaları çerçevesinde Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde geniş katılımlı paydaş toplantıları gerçekleştirileceğini söyledi. İyi bir proje biriminin oluşturulması gerektiğini belirten Erin, yeterli, iyi, kaliteli projeler yapılarak bütün kurumların yararlanması gerektiğini vurguladı. Bu birimi ve ilgili kurumların yaptıkları projeleri bir daha masaya yatırarak nerede eksik var, nerede hata var ve telafi edilecek yerleri neresidir diyerek projeleri hayata geçirmek için çalışmaların azami derecede sürdürülmesi düşüncesinde olduğunu kaydeden Erin, "Projelerin kriterlerine göre hazırlamak gerekir. Kendimizi ona göre yetiştirirsek Siirt olarak öne geçebiliriz. Bir Batman'ın gelişmesi Siirt'e her halükarda katkısı olacaktır. Kıyaslamalar olumlu yönde olmalı. Dünyada bir sürü kullanılmayı bekleyen kaynak var. Bu kaynakları kullanmak gerekir, kullanılmayı bekliyor." diye konuştu.

(CİHAN)

Dicle Kalkınma Ajansı Bölge Planı Siirt Çalıştayı yapıldı Dicle Kalkınma Ajansı Bölge Planı Siirt Çalıştayı yapıldı

13 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5