Türk Sağlık Sen: Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı fırsata dönüştürülsün

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin tam gün ile ilgili gerekçeli kararında sağlık çalışanlarına döner sermayelerde sabit gelir verilmesi gerektiğine dikkat çekildiğini hatırlattı. Kahveci, "Sağlık Bakanlığı, Yüce Mahkeme'nin bu uyarısını dikkate almalı, tüm sağlık çalışanları için döner sermayeden alacakları taban bir oran belirlemeli." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin tam gün ile ilgili gerekçeli kararında döner sermayelerde sağlık çalışanlarına sabit gelir verilmesi gerektiğine dikkat çektiğini kaydeden Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararından sağlık çalışanlarına döner sermayeden verilecek taban pay olması gerektiğine dikkat çekiyor. Döner sermaye katkı paylarında asgari bir garanti olmamasının devletin tüm işlem ve eylemlerine bireylerin güven duymasını zedeleyici nitelik taşıdığından hukuk devletinin gereği olan hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturmakta olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığı Yüce Mahkemenin bu uyarısını dikkate almalı, tüm sağlık çalışanları için döner sermayeden alacakları taban bir oran belirlemelidir." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin döner sermaye sistemindeki adaletsizliklerden birini tespit ettiğini belirten Önder Kahveci, sağlık çalışanlarının bu adaletsizliklerden dolayı geçim sıkıntısı nedeniyle emekli olamadıklarını, döner sermayelerin kesilmesi nedeniyle tatile bile çıkamadığını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının bu adaletsizliklerin ve haksızlıkların önüne geçmek için fırsata dönüştürülmesini gerektiğini belirten Kahveci, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi de döner sermaye sistemindeki adaletsizlikleri görerek ilgili hükümleri iptal etmiş, bakanlığa düzenleme için 9 ay süre vermiştir. Sağlık Bakanlığı mahkeme tarafından verilen bu süreyi iyi değerlendirmelidir. Yüce Mahkemenin kararını bir fırsata dönüştürmelidir. Döner sermayelerde aylık mahsuplaşma yapılması, emekliliğe yansıtılması ile izin ve raporlarda döner sermaye ödenmesi gibi sağlık çalışanlarının bekledikleri düzenlemeler yeni bir yasayla hayata geçirilmelidir."

Kahveci, döner sermayelerle ilgili çalışanları mutlu edecek bir düzenleme için TBMM'de ve Sağlık Bakanlığı'nda gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve taleplerini ileteceklerini kaydetti.

(CİHAN)


06 Aralık 2010 Haberleri 1 2 3 4 5