Üniversitelerde tıp eğitimi için sadece 188 kadavra bulunuyor

Türkiye'de Sağlık Eğitim ve Sağlık İnsangücü Raporu'na göre, üniversitelerde tıp eğitiminde kullanılan toplam kadavra sayısı sadece 188.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Sağlık Eğitim ve Sağlık İnsangücü Durum Raporu'nda, mevcut tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bulunan cihaz ve donanım durumları ile ilgili verelere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de üniversitelerin bünyesinde yer alan hastanelerde toplam yatak sayısı 34 bin 42, yoğun bakım yatak sayısı 4 bin 19, ameliyat salonu sayısı 804, eğitimde kullanılan binoküler mikroskop sayısı 6 bin 760, kadavra sayısı ise 188. Hem eğitim hem de tanı ve tedavi hizmetlerinde kullanılan Manyetik Rezonans (MR) sayısı 80, Tomografi Cihazı sayısı 23, Bilgisayarlı Tomografi (CT) cihazı sayısı 98 ve Polarize Emisyon Transmisyon Computerize Tomografi (PET/CT) cihazı sayısı 9. Ayrıca, tıp fakültelerinin 7'sinde klasik, 36'sında entegre, 9'unda karma yöntemle, 4'ünde de probleme dayalı öğretim (PDÖ) yöntemiyle eğitim veriliyor.

Diş hekimliği fakültelerine bakıldığında, bu fakültelerde toplam 2 bin 414 diş ünitesi bulunuyor. Yine bu fakültelerin 9'unde klasik, 7'sinde entegre, 5'inde karma yöntemle,

1'inde de probleme dayalı öğretim (PDÖ) yöntemiyle eğitim veriliyor. Tıp fakültelerinde tam gün statüsünde çalışan öğretim üyelerinin 2009 yılı SCI kapsamındaki dergilerde 8 bin 621, SSCI kapsamındaki dergilerde 241 ve AHCI kapsamındaki dergilerde ise 40 makale yayınlandı. Bu veriler, diş hekimliği fakülteleri için SCI kapsamındaki dergilerde 684, SSCI kapsamındaki dergilerde 8 makale olarak gerçekleşti.

(CİHAN)


30 Kasım 2010 Haberleri 1 2 3 4 5