Nilüfer'de elektromanyetik alanlar takip altında

Bursa'nın merkez Nilüfer Belediyesi ilçede mevcut elektromanyetik kirlilik düzeyini tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yürütülen projede gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi olarak sağlıklı kent yaklaşımına büyük önem verdiklerini ve ilçe halkının sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Belediyecilik, yol-asfalt yapmakla bitmediği gibi, kültürel-sportif yatırımlar yapmakla da bitmiyor. Yurttaşlarımıza temiz, sağlıklı, yaşanabilir bir kent ortamı sağlamaya çabalıyoruz. Bu çabalarımız kapsamında sağlık üzerindeki olumsuz etkileri artık iyi bilinen elektromanyetik alan kirliliği konusunda da denetim ve kirliliği geriletmeye yönelik önlemleri hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Başkan Bozbey, Nilüfer Elektromanyetik Alan Kirliliği İzleme Projesi kapsamında, 2006 yılından bu yana ilçedeki baz istasyonlarında, yüksek gerilim hatlarında, okul, hastane, çocuk parkları gibi 'duyarlı mekanlar' denilen yoğun yaşam alanlarında ölçüm çalışmaları yapıldığını söyledi. Bozbey, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son yıllarda çokça gündeme gelen baz istasyonları konusunda Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu yetkilidir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nce alınan baz istasyonlarında yapı ruhsatı istenmemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı, konu ile ilgili yerel yönetimlerce yönetmelik bazında da bir çalışmanın yapılabilirliğinin önünü açmıştır."

Nilüfer Belediyesi olarak konuyu halk sağlığı önceliğinde ve tüm boyutlarıyla ele alan bir yönetmelik hazırladıklarını söyleyen Bozbey, şöyle devam etti: "Baz istasyonlarını tamamen kaldıramayacağımıza göre hiç olmazsa zararlarını en düşük düzeye indirecek kriterleri uygulamak üzere hazırlanan yönetmelikte, güvenlik mesafeleri de yeniden değerlendirilmiştir. Biyolojik etki değeri baz alınarak hazırlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTİK) yönetmeliğinin aksine, Nilüfer Belediyesi'nin yönetmeliği temkinlilik sınır değerlerine göre hazırlanmış ve güvenlik mesafeleri de ona göre ayarlanmıştır. Ancak bu yönetmelikle ilgili, BTİK tarafından hukuki bir süreç başladı. Bu süreç halen devam etmektedir. Bu sürecin sonunda elbette yargı kararları uygulanacaktır, ancak bizler halk sağlığı adına doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu değerleri İsviçre'den aldık. Oradaki insanların yaşamı değerli ise bizim Nilüfer'de yaşayan insanlarımızın da yaşamı değerlidir."

Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise 'Nilüfer Elektromanyetik Alan Kirliliği (EMA) İzleme Projesi' kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını medya mensuplarıyla paylaştı.

Cep telefonu ve baz istasyonlarından kaynaklanan radyasyonun kanser oluşturabileceğine ilişkin ciddi şüphelerin olduğuna dikkat çeken Pala, şu bilgileri verdi: "Radyasyonun bir çok hastalığa yol açtığı yönünde bilimsel çok sayıda kanıt var. Nilüfer sınırları içerisinde baz istasyonu kurmak isteyen şirketlerden yüksek standartlarda çalışmalarını istiyoruz. Bizim hedefimiz, bu ülkede yaşayan insanların en az İsviçre'de yaşayan insanlar kadar sağlıklı yaşam hakkı olduğunun altının çizilmesidir. Nilüfer Belediyesi yaşam hakkına duyduğu saygıyı sergilediği tavırla ortaya koymaktadır. Bizim oluşturduğumuz yönetmeliğimiz ile önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Ayrıca, bu yönetmelik daha şimdiden pek çok belediyeye örnek oldu."

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci de Türkiye de hiç bir belediyenin elektromanyetik alanla ilgili bu düzeyde bir çalışma yapmadığını vurguladı.

Elektromanyetik kirliliğin, gelecekte önemli rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade eden Çerezci, "Baz istasyonlarının yakınında yaşayan insanlarda uykusuzluk, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği kanıtlanmıştır. Cep telefonlarıyla ilgili çalışmaların rapor ve sonuçları gelecek dönemlerde ortaya konulacak ve etkileri daha net olarak görülecek." ifadesini kullandı.

Avrupa'da bu tür istasyonların denetimi konusundaki yetkinin yerel yönetimlere verildiğini belirten Çerezci, "Nilüfer Belediyesi ile yapılan çalışmada, önceden yerleri tespit edilen 150 civarında baz istasyonunda ölçümler yapıldı. Aynı yerde kurulu birden fazla baz istasyonu sayısının ise 86 adet olduğunu sapladık. Sadece Nilüfer'de 800'den fazla baz istasyonu var." şeklinde konuştu.

(CİHAN)

Nilüfer'de elektromanyetik alanlar takip altında

30 Kasım 2010 Haberleri 1 2 3 4 5