İzmir'in iş gücü haritası çıkarılıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü işbirliği ile "İzmir İş Gücü Piyasası Araştırması" tamamlandı. Çalışma, 3 bin 770 hane halkı üyesi ve 4 bin 89 işyerinde uygulandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, son derece geniş bir alanda yapılan araştırmanın sonuçlarının değerlendirme aşamasına gelindiğini belirterek, "Bu araştırma ile İzmir işgücü piyasasının hem arz hem de talep yanı açıkça ortaya konulacak." dedi. Ekrem Demirtaş, araştırmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından yani iş gücü piyasasının arz ve talep boyutlarını ortaya koyacak şekilde yapıldığını söyledi. Demirtaş, araştırmanın İzmir genelinde toplam istihdamın yüzde 93,4'ünü barındıran 29 sektör bazında gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmanın alan araştırması ve anketler kısmının tamamlandığını kaydeden Demirtaş, analizlerin yapıldığını vurguladı.

İzmir'in devamlı göç alan, yüzde 16 ile işsizliğin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Ekrem Demirtaş, dünya ülkelerinin bu konu üzerine yoğunlaştığına dikkat çekti. Demirtaş, "Araştırma; sektörler bazında sahip olunan personel, eğitim, nitelik durumları ile meslek grubu ve sektör düzeyinde ne kadar istihdamın olduğu, ne kadar personele ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkaracak. Araştırmanın hem çalışanlar hem de işverenler yani arz ve talep taraflarında yapılması çok önemli. Böylece hem arz tarafında hem de talep tarafında bu kişilerin eğitim, tecrübe ve becerilerinin tespit edilerek işgücü arz ve talebi arasındaki dengesizliğin hangi koşullarda ortadan kalkabileceğinin belirlenmesi, bu dengesizliğin giderilmesine yardımcı olacak politika ve önerilerin geliştirilmesine ışık tutacak. Bir sektördeki istihdam durumunu, o sektörde hangi tipte elemanlara ihtiyaç duyulduğunu o sektörde iş arayanları, hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğini göreceğiz. İş arayan ile eleman arayanın doğru şartlarda iş gücü piyasasında buluşmalarını sağlamak için neler yapılması gerektiği bu araştırma sonucunda ortaya çıkacak." diye konuştu.

(CİHAN)


17 Kasım 2010 Haberleri 1 2 3 4 5