Türkiye'de kadının adı var, sorumluluğu yok

Kadın valisi bulunmayan Türkiye'nin 81 ilinden sadece 2'sinde, 923 ilçenin ise 15'inde kadın belediye başkanı görev yapıyor.

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Antalya'da, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel medya çalışanlarının rolü ve haber yazma atölyesi çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, Türkiye'de kadınların iş, eğitim ve karar alma mekanizmalarındaki istatistiki veriler açıklandı.

İstatistiklere göre Türkiye'de ilköğretimdeki öğretmenlerin yüzde 50,4'ünü kadınlar oluşturuyor. Ancak bunların sadece yüzde 9'u idari görev alabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ndeki vekillerin sadece yüzde 9,1'ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran Yunanistan'da yüzde 17, Bulgaristan'da yüzde 21, Suriye'de yüzde 12. Türkiye kadın milletvekili sıralamasında Ermenistan ve İran'ın önünde yer alabiliyor. Kadınların parlamentodaki temsil oranı İsveç'te yüzde 47'ye, Güney Afrika'da yüzde 45'e İzlanda ve Küba'da ise yüzde 43'e çıkıyor. Ruanda'da ise milletvekillerinin yüzde 56'sını kadınlar oluşturuyor.

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de kadınlar yerel yönetimlerde de yeterince söz sahibi olamıyor. 81 ilde sadece 2, 923 ilçede ise sadece 15 kadın belediye başkanı var. Belediye meclis üyelerinin yüzde 4'ü, il genel meclisi üyelerinin yüzde 3'ü, köy muhtarlarının yüzde 0,2'si ve mahalle muhtarlarının yüzde 2'si kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de kadın vali bulunmazken, 448 vali yardımcısından 10'unu, 804 kaymakamdan 13'ünü kadınlar oluşturuyor. Ayrıca 20 müsteşar arasında 1, 79 müsteşar yardımcısı arasında 2, 138 genel müdür arasında 9, 155 büyükelçi arasında 16 kadın yer alıyor.

Açıklanan rakamlara göre, üniversitelerde bile kadınların temsil oranının düşüklüğü dikkati çekiyor. Kadın rektör oranı yüzde 9,8'de, dekan oranı yüzde 15,3'te, profesör oranı yüzde 27,8'de kalıyor. Üniversitelerdeki doçentlerin yüzde 32,4'ünü kadınlar oluştururken, öğretim görevlisi oranı yüzde 41,7'ye çıkıyor. Kadınların istihdam oranında son yıllarda belirli bir artış olmasına rağmen rakamların hala istenilen düzeyde olmadığı görülüyor. İstatistiklere göre, Türkiye'deki her 4 kadından sadece 1'i iş gücüne katılıyor. Genellikle hizmet, tarım ve sanayi sektöründe çalışan kadınların, iş hayatında da karar alma mekanizmalarında görev alamadığı görülüyor.

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki durumunu araştıran Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, medyada kadın temsil oranıyla ilgili de istatistiki bilgiler yayınladı. Buna göre, yazılı medyada çalışanlarının yüzde 35'ini kadınlar oluşturuyor. Ancak genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni ve genel yayın koordinatörü gibi yönetim kademelerinde bu oran yüzde 15'e düşüyor. Kadınlar, sektörde genellikle sunuculuk gibi daha çok göze ve kulağa hitap eden alanlarda istihdam ediliyor.

Araştırmada kadına yönelik şiddet de araştırıldı. Türkiye genelinde 24 bin 48 haneye ulaşılarak kadınlar ve aileleriyle görüşüldü. Buna göre, Türkiye'de kadınların yüzde 39'u hayatlarının bir bölümünde eşi veya birlikte olduğu kişiden fiziksel şiddet görüyor. Kadınların yüzde 24'ü gördüğü şiddet nedeniyle yaralanıyor. Orta Anadolu'da her 3 kadından biri şiddet nedeniyle yaralanıyor. Araştırmaya göre, en fazla şiddet olayı Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşanıyor. Burada yaşayan kadınların yüzde 53'ü şiddete maruz kalıyor. Şiddetin en az yaşandığı bölge ise yüzde 25 ile Batı Marmara. Araştırmaya göre ayrıca kadınların 15'i cinsel şiddete maruz kalıyor.

Yapılan çalışma, kadınların yüzde 92'sinin uğradığı şiddet nedeniyle hiçbir resmi kuruma başvurmadığını da ortaya koydu.

(CİHAN)

Türkiye'de kadının adı var, sorumluluğu yok

05 Kasım 2010 Haberleri 1 2 3 4 5