SERKA, Avrupa pazarına uzaklığı Kafkaslar, Orta Asya ve İran pazarı ile telafi edecek

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, Avrupa pazarlarına uzak olmanın dezavantajını Kafkaslar, Orta Asya ve İran pazarları ile avantaja çevirebileceklerini söyledi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 20 Ekim'de başlattığı İktisadi Gelişme Mali Destek Programları kapsamında Kars merkezde proje tanıtımlarını gerçekleştirdi. DSİ Sosyal Tesisleri'nde yapılan SERKA'nın İktisadi Gelişme Mali Destek Programı'nın bilgilendirme toplantısına kamu kuruluşları temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yatırımcılar ve işadamları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan SERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, yoksulluğa, az gelişmişliğe, göç problemlerine, çözümü burada değil, başka yerde arayan çaresizliğe meydan okuduklarını belirtti. Tutar, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan TRA2 Düzey 2 bölgesinin jeostratejik bir konumda bulunduğuna dikkat çekerek, "Gürcistan, Azerbaycan Nahçıvan, İran ve Ermenistan olmak üzere dört ülke ile sınırı olan bölge, bu niteliğiyle Kafkasya, Orta Asya ve İran aracılığıyla Ön Asya'ya açılan bir kapı görevi üstlenmektedir. Burası bir sınır bölgesi değil aynı zamanda bir gelişme eksenidir." ifadesini kullandı.

Bölgenin, Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının batıya ulaşmasında doğal bir köprü işlevine sahip olduğunu belirten Tutar, "Hazar Havzası enerji kaynaklarının batıya taşınmasını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum ve İran-Ankara doğalgaz boru hatları TRA2 Bölgesi'nden geçmektedir. Kars-Tiflis-Bakü ile Kars-Iğdır-Dilucu-Tahran-İslamabat demiryolları ve Marmaray vasıtasıyla Trans-Kafkasya ulaşım koridorunun tesis edilmesi projesi Kazakistan ve Çin'i Avrupa'ya bağlayacaktır. Bu koridorla birlikte Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik insan ve mal trafiğinde meydana gelecek artış bölgenin stratejik konumunu daha da güçlendirecektir. Bu potansiyel büyük çekim merkezi yaratacak bir eksen demektir. Biz buradayız. Burada bizi çok iş beklemektedir. TRA2 Bölgesi, güçlü ve kombine bir ulaşım sistemi ile rekabet edilebilirliğini yükselterek iç ve Avrupa pazarlarına olan uzaklığın verdiği dezavantajı, Kafkaslar, Orta Asya ve İran pazarlarına olan yakınlığıyla avantaja çevirebilecek bir potansiyele sahiptir. Gelişme dinamikleri buradaysa gelişme de burada olacak." diye konuştu.

TRA2 bölgesinin birçok açıdan Türkiye'deki göstergelerin altında olduğunu, SERKA'nın işsizlik, yoksulluk ve göç kısır döngüsünü kırmak için burada olduğunu ifade eden Hüseyin Tutar, "Bölgenin yukarıda sayılan potansiyeline karşın mevcut durumu bu imkanların yeterince değerlendirilemediğini göstermektedir.'' diye sözlerini tamamladı.

Toplantıda daha sonra Birim Koordinatörü Gülen Coşkun, proje hakkında katılımcılara slayt eşliğinde bilgi verdi. Ardından SERKA personeli katılımcıların sorularını cevapladı. SERKA ilgilendirme toplantılarına Apaçay, Akyaka, Selim, Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde devam edileceği belirtildi.

(CİHAN)

SERKA, Avrupa pazarına uzaklığı Kafkaslar, Orta Asya ve İran pazarı ile telafi edecek SERKA, Avrupa pazarına uzaklığı Kafkaslar, Orta Asya ve İran pazarı ile telafi edecek

26 Ekim 2010 Haberleri 1 2 3 4 5