Sağlık-Sen'den döner sermayeye iptal davası

Sağlık-Sen, sağlık personelinin döner sermaye ödemeleriyle ilgili yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hekim dışı personelin döner sermayeden adil koşullarda yararlanmadıkları gerekçesiyle Danıştay'da dava açan Sağlık-Sen, Döner Sermaye Yönetmeliği'ndeki bazı düzenlemelerin iptalini istedi. Sendika, bakanlığa da döner sermaye uygulamalarından kaynaklanan adaletsizliklerin giderilmesi konusunda başvuruda bulundu. Çalışanların fiili katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun şekilde dağıtılmasını talep etti.

Sağlık-Sen Danıştay'a açtığı davada, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında istihdam edilen 4/B ve 4/C'li sözleşmeli personel ile vekil ebe ve hemşirelerin döner sermayeye fiilen katkı sağladıkları halde döner sermaye ek ödemesi alamamasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Sendika, döner sermayeye katkı sunan tüm çalışanların ek ödeme hakkına kavuşabilmesi için, yönetmelikte 'sağlık ve yardımcı sağlık personeli' ibaresiyle getirilen sınırlamanın iptalini istedi.

Sağlık-Sen'in yönetmelikte iptalini istediği bir diğer konu ise bakanlığın, nöbet ve icap nöbetlerini mesai içi çalışma gösteren düzenlemesi oldu. Sağlık-Sen'in açtığı başka bir davada Danıştay Dava İdareleri Genel Kurulu 6 ay önce verdiği kararla, tutulan nöbet ve icap nöbetlerinin mesai dışı çalışma gibi değerlendirilmesi ve ek ödeme puanlarında dikkate alınması gerektiğine hükmetmişti.

Yönetmelikte değişikliğe giden idare, Danıştay'ın bu kararını etkisiz kılacak şekilde nöbet ve icap nöbetlerini mesai içi çalışma kapsamına aldı. Sendika ise dava dilekçesinde, çalışanların yargı yoluyla elde ettiği bir hakkın elinden alınması olarak değerlendirdiği söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talebinde bulundu.

Sağlık-Sen ayrıca açtığı dava kapsamında yönetmelikte belirtilen döner sermaye tavan oranları ile katsayılarının da, çalışanların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle iptalini istedi.

(CİHAN)


17 Ekim 2010 Haberleri 1 2 3 4 5