"Kahta kırsal kalkınma projeleriyle hayat bulacak"

Kahta Kaymakamı Coşkun Açık, ilçede kabul edilen 4 adet kırsal kalkınma projenin ilçeye canlılık katacağını ifade etti. Kahta'da GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 3 eğitim ve 1 hayvancılık projesi kabul edildi.

Açık, Cihan Haber Ajansı (Cihan) Muhabiri'ne projelerle ilgili açıklamada bulundu. 'GAP Kırsal Kalkınma Projesi' kapsamında çeşitli alanlarda ilçe çapında hazırlanan projelerden eğitim alanında 3 ve hayvancılık alanında 1 adet projemiz uygun görüldü. Eğitim alanındaki projelerle eğitim kurumlarımızda kaliteli bir eğitime ulaşmak, okullarda eğitim alanında iyi sonuçlar elde etmek, örnek olabilecek uygulamaların paylaşılabileceği ortamlar oluşturmak ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme Programına 6 okul tarafından proje hazırlandı. Bu projelerden 3 okulun projesinin kabul edildi." dedi.

Hayvancılık alanında kabul edilen proje ile hayvancılığın geliştirilmesine büyük katkı yapacağına inandığına vurgu yapan Açık, konuşmasına şöyle devam etti: "Bağbaşı köyünde 500 baş kapasiteli damızlık ivesi koyun yetiştiriciliği projesinin hayvancılığın geliştirilmesi açısından çok önemli buluyorum. Genel anlamda ülkemizde özellikle bölgemizde ve ilçemizde görülen hayvan sayısının yıllara göre katlanarak azalması durumu köylerimiz için de geçerlidir. Geçmiş yıllarla günümüz kıyaslandığında hayvancılık faaliyeti oldukça azalmıştır. Mevcut hayvan sayısı köy halkının ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar az sayıdadır. Mevcut aile işletmelerinin hiç birisi ekonomik anlamda beklentisi olmayan ticari beklentisi gütmeyen ve geleneksel metotlarla yapılan yetiştiricilikten ibarettir. Bu nedenle, hayvancılığın kalkınma projeleriyle desteklenmesi ilçemiz ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir."

Kaymakam Açık, projelerin hazırlanmasında emeği geçen ilgililere teşekkür ederek, projelerin uygulanmasında da gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

(CİHAN)

 Kahta kırsal kalkınma projeleriyle hayat bulacak

15 Ekim 2010 Haberleri 1 2 3 4 5