"MEB'in yıllar sonra müfettişlerin raporlarını dikkate alıyor olması sevindirici"

Türkiye Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birebir eğitim sisteminin içinde rol alan müfettişlerin raporlarını uzun yıllar sonra dikkate aldığını ama halen eğitim ile ilgili verilen birçok raporlarında değerlendirme beklediğini açıkladı. Bu durumun ise kendileri adına sevindirici olduğunu söyledi.

İlköğretim Müfettişi Doğan Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde yapacağı çalışmalara ilişkin bütün paydaşlardan görüş almaya yönelik anlayışını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerde böyle bir anlayış hakim olmadığı için her öğretim yılı sonunda 81 ilden müfettişlerce hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporlar yıllarca dikkate alınmadığını, son derece önemli teklifler içeren bu raporlardaki teklifler zamanında yerine getirilmediğini aktardı.

Doğan Ceylan, bakanlığın yaptığı birçok düzenlemenin yıllar önce bakanlığa teklif ettikleri öneriler olduğuna dikkat çekerek, bu durumun müfettiş raporlarının önemini ortaya koyduğunu anlattı.

6 yıl önce verdikleri raporları hatırlatan Ceylan, bu bilgiler ışığında bakanlığın düzenleme yaptıklarını örneklerle anlattı: "2004 yılı raporunda bakanlığa 'pansiyonunda kız öğrencilerin kaldığı yatılı okullara mutlaka bir bayan müdür yardımcısı atanmasını' önermiştik. Dün yapılan yönetmelik değişikliği ile bu gerçekleştirildi. (6 yıl sonra) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimine ilişkin dokümanlar hazırlatılıp okullara gönderilmesini önermiştik. Geçen hafta Bakanlık onu da yaptı. (6 yıl sonra). Ortaöğretimde okullaşma oranını artırmak için çalışmalar yapılmasını önermiştik. Geçen hafta ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin taşıma kapsamına alınmasına ilişkin çalışma yapılarak bu önerimiz de yerine getirildi. (6 yıl sonra). Aday öğretmen atamalarının zamansız yapılması sonucu eğitim-öğretim çalışmalarının olumsuz etkilendiğini, atamaların tek seferde yapılmasını önermiştik. 2010'da Atamaların yılda 1 kez yapılmasına karar verildi. (6 yıl sonra). 2005 yılında, eğitim kurumu müdürlerinin il dışına atamalarının öğretmen olarak değil yönetici olarak yapılması gerektiğini önermiştik 2009 da yönetmeliğe eklendi. (5 yıl sonra). Bu örnekleri de çoğaltmamız mümkündür."

Müfettişler, uygulayıcı konumundaki öğretmen ve yöneticilerle yüz yüze iletişim halinde oldukları için sorunları yerinde görebildiğini anlatan Ceylan, "Çözüm konusunda onların da görüşlerinden yararlanmakta, bu imkandan yoksun Bakanlık çalışanlarına göre daha erken öneriler sunabilmektedirler. Bu örnekler iki şeyi ortaya koymaktadır. Birincisi, eğitim müfettişleri, danışma ve denetim birimi oldukları halde 'danışma' rolleri göz ardı edilmektedir, edilmemelidir. Müfettiş raporlarının bakanlıkça dikkate alınmaması eğitimdeki dönüşümün önünde bir engeldir. Bakanlık, müfettiş raporlarını dikkate alırsa doğru çalışmaları zamanında yapabilecektir." diye konuştu.

(CİHAN)


11 Ekim 2010 Haberleri 1 2 3 4 5