MARKA, KOBİ'lere 15 milyon TL destek verecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) bölgesindeki KOBİ'lere toplam 15 milyon TL'lik mali destek verecek. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, bu yıl Türkiye genelinde 350 milyon TL destek dağıtacaklarını söyledi.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)'nın genel koordinasyonunda kurulup faaliyete geçen 26 kalkınma ajansından biri olan MARKA, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'daki KOBİ'lere proje karşılığı mali destek programı kapsamında toplam 15 milyon TL tutarında hibe verecek.

Bu hibe ile bölgenin rekabet edebilirlik kapasitesini artırmayı hedefleyen MARKA'nın hayata geçirdiği ilk mali destek programı olma özelliğini taşıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın kuruluş amacına ve bölge planı kapsamında bölge halkı tarafından belirlenen stratejik amaçlara uygun olarak uygulamaya koyduğu "KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı", proje başvurusunda bulunarak başarılı bulunan projelerin uygun maliyetinin yüzde 50 'sinin en az 30 bin, en fazla 300 bin TL'lik mali hibe desteği verilerek karşılanmasını amaçlıyor.

BU YIL 350 MİLYON TL HİBE YAPILACAK

MARKA, KOBİ'lerin 'Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Grand Yükseliş Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, kalkınma ajanslarının önemine değindi. MARKA'nın kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını belirten Yılmaz, "Eskiden küçük olsun benim olsun mantığı vardı. Bugünün dünya şartlarında böyle düşünülmemesi gerekiyor. Ankara'da çalışanların gayreti ile Türkiye vizyonu harekete geçirilemez. Türkiye genelindeki tüm potansiyeli aynı anda harekete geçirmek istiyoruz. Bu alanda yerel potansiyel çok önemli. Kalkınma ajansı bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Yapısına dikkat ederseniz yönetimde valiler ve belediye başkanla, ticaret ve sanayi odaları var." dedi.

Kalkınma ajanslarının bu yıl yapacağı desteği de açıklayan Bakan Yılmaz, bu yıl şimdiye kadar 57 milyon TL hibe yapıldığını belirterek, yıl sonuna kadar bu rakamın 350 milyon TL'ye çıkacağını söyledi. Bakan Yılmaz, geçen yıl toplam 95 milyon TL hibe kredisi kullanıldığını sözlerine ekledi.

BÖLGEDEKİ KOBİ'LERİN MOTİVASYONUNU ARTIRACAĞIZ

MARKA Genel Sekreteri Erkan Ayan ise kalkınma ajanslarının kendine özgü teknik ve finansman mekanizmasına sahip olduğunu belirtti. Ayan, ajansların çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör işbirliği ve eşgüdümle bir araya getiren, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren bütünleyici bir birim olduğunu söyledi.

Kendi bölgelerinde uygulayacakları ilk mali destek programı olma özelliği taşıyan "KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı"na çok önem verdiklerini belirten Erkan Ayan, bu programın ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücü oluşturma, istihdam ve katma değer yaratma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmanın en önemli aktörleri olarak kabul edilen KOBİ'leri hedef aldığını belirtti.

Ayan, ""Doğu Marmara illerinin gelecek vizyonuna yön vermeyi hedefleyen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın, bölgede hayata geçirilecek projelerle KOBİ'lerin dünyada ses getirmesine ve rekabet gücünü arttırmaya çalışıyoruz. KOBİ'lerin gücüne güç katarak motivasyonlarını arttıracağız. Buradan yaptığımız çağrıyla, bölgedeki tüm KOBİ'lerimizi mali destek programımızdan yararlanmaya davet ediyoruz. Böylelikle KOBİ statüsündeki işletmelerin rekabet gücü oluşturmalarına ya da geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetlerini destekleyerek, Doğu Marmara Bölgesi'nin rekabet edebilirlilik kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ayan, Doğu Marmara bölgesindeki KOBİ statüsü taşıyan işletmelerin üretim ve yönetim süreçlerinde karşılaştıkları temel sorunları ise şöyle sıraladı: "Finansman kaynaklarına erişim güçlüğü ve bunun üretim, pazarlama, teknoloji ve yenilikçilik kapasitesi üzerindeki olumsuz etkileri, kurumsallaşma, markalaşma, kalite ve çevre standartları konularında farkındalık ve bunların uygulanabilmesine ilişkin kapasite eksikliği, yeni teknoloji transferindeki yetersizlik nedeniyle üretimde verimlilik ve katma değer artışı sağlanamaması, turizmde hizmet kalitesi ve tanıtım eksikliği, araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının ve e-ticaret uygulamalarının yetersizliği."

Program sonunda Bakan Yılmaz'a desteklerinden dolayı bir hediye takdim edildi.

(CİHAN)

MARKA, KOBİ'lere 15 milyon TL destek verecek MARKA, KOBİ'lere 15 milyon TL destek verecek

05 Ekim 2010 Haberleri 1 2 3 4 5