İslam alimleri, 'Peygamber Yolu'nu anlatacak

Yeni Ümit ve Hira dergileri, 09-10 Ekim tarihlerinde Fırat Kültür Merkezi'nde "Peygamber Yolu" temasıyla uluslararası sempozyum gerçekleştirecek. Sempozyuma katılacak İslam alimleri, Kur'an, sünnet, Hulefa-i Raşidin ve sahebe çizgisinden peygamber yolunu anlatacak.

Yeni Ümit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ergün Çapan, sempozyumu düzenlemelerindeki temel amacın; peygamber yolunun Kur'an, sünnet, Hulefa-i Raşidin ve sahabe çizgisini akli ve nakli delilerle ortaya koymak olduğunu söyledi. Örnek modeller ve örnek insanların yetiştiği peygamber yolunun tekrar nazara sunulması için sempozyum yoluna başvurduklarını ifade eden Çapan, sempozyumun hedeflerini, "İslam dinini doğru anlayıp doğru yaşamada dünden bugüne rehberlik yapan Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat çizgisini 'Peygamber Yolu' adı altında ele alarak güçlü bir şekilde dile getirmek ve günümüz insanının dikkatini çekmektir. Ehl-i Sünnet çizgisinin 'Peygamber Yolu' başlığı altında ele almamızın temel sebebi ise; hem konunun hakikatini vurgulamak hem de farklı anlayış ve yorumdaki insanları tahrik etmemektir. Bunun için sempozyumda ele alınan konularda temel eksen; Peygamber Yolu'nun Kur'an, sünnet, Hulefa-i Raşidin ve sahabe çizgisi olduğunu akli ve nakli delillerle ortaya koymaktır." şeklinde açıkladı.

Sempozyuma İslam dünyasının ve Türkiye'nin önde gelen ilim ve fikir adamları katılacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu başta olmak üzere; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ve Fas ulemasından Prof. Dr. Ahmed Abbadi protokol konuşmaları yapacak. Sempozyumun birinci gününde açılış konuşmalarını Mısır müftüsü Prof. Dr. Ali Cuma ve Prof. Dr. Hayreddin Karaman yapacak. Ardından davetliler sırasına göre tebliğlerini sunacak.

(CİHAN)


30 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5