Başbakan Erdoğan, obezitenin önlenmesiyle ilgili genelge yayınladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, obezitenin önlenmesi yönünde Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" bütün devlet kurumlarının destek vermesini istedi. Erdoğan, obezitenin kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırladığını, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, obezitenin önlenmesi yönünde Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" bütün devlet kurumlarının destek vermesini istedi. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, ulusal sağlık politikalarının ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmayı hedeflediği belirtildi. Sağlıklı topluma ulaşmak için de, sağlık alanında sektörler arası işbirliğini güçlendiren politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu işaret edilen genelgede şu ifadelere yer verildi:"Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeniliklerin insanlığın hizmetine sunulması ile insanların yaşam tarzları gün geçtikçe değişmektedir. Bu değişim, insanların daha az hareket etmelerine neden olmakla birlikte beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler, fiziksel hareket azlığı, sigara ve alkol tüketimi gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite (şişmanlık) riski artmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir bir hastalık olarak kabul edilen fazla kiloluluk ve obezite, her yıl bir milyondan fazla ölüme neden olmaktadır."

Obezite ile mücadelenin, gerçekte pek çok hastalıkla mücadele anlamına geldiğine işaret edilen genelgede, "Obezite; kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple obezite ile mücadele ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır."denildi.

Obezite ile mücadelede esas unsur vatandaşların bu konuda göstereceği bireysel gayret olmakla birlikte tüm kurum ve kuruluşların vatandaşların bu gayretine destek vermeleri önemli olduğu vurgulanan genelgede, şöyle devam edildi: "Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, sağlık otoriteleri ve bu otoriteler ile işbirliği yapacak ilgili tüm kuruluşlar tarafından, toplumun her kesimine ulaşılması, örgün ve yaygın eğitim çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi; birey, aile ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan bir tanesi olan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla ilgili tüm kuruluşların katılımıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın http://www.beslenme.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek olan söz konusu programda, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yerine getirilmesi gereken görevler ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.

Söz konusu programın etkin bir şekilde uygulanması ve eylem planında yer alan görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

(CİHAN)


29 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5