Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Çetin: Ekonomideki büyüme tarıma yansımadı

Ekonomideki son büyüme rakamlarını tarım sektörüne yansımalarını değerlendiren Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, Türkiye ekonomisi genel olarak yüzde 11 büyürken, tarımın sadece binde 5 büyüdüğünü belirtti ve hem ithalattaki artışa, hem bunun oluşturduğu enflasyon baskısına, hem de tarımdaki yoksullaşmaya dikkat çekti. Çetin çözüm önerilerini sundu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, ekonomideki son büyüme rakamlarını tarımsal açıdan değerlendirdi. Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyürken, tarımın sadece binde 5 büyüdüğünü söyleyen Çetin, ithalatın hızla arttığını, tarımda çalışanların sayısı artarken, gelirlerinin azaldığını, tarımsal üretimin yetersiz olmasının da enflasyonu körüklediğini açıkladı. Çetin, tarımın yeni bir bakış açısıyla hazırlanmış politikalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, çözüm önerilerini de 6 maddede sıraladı.

Cahit Çetin, tarımsal üretimdeki yok denecek kadar artışın yanında tarımsal ürün ithalatındaki rekor artışları kaygı verici bulduğunu dile getirerek, "Dünya gelecek planlarını tarımsal üretim ve pazarlama üzerinden yaparken, Türkiye'nin en güçlü olduğu bu alanda etkinlik gösterememesi, ülkemiz adına endişe vericidir." dedi. Çetin, tarımdaki binde 5'lik büyüme oranının üzerinde titizlikle durulması ve nedenlerinin sorgulanması gerektiğini bildirdi. Tarımsal üretimin gıda temini açısından taşıdığı stratejik önemin yanı sıra tarıma dayalı sanayi için de büyük önemi olduğunu vurgulayan Çetin, neredeyse hiç artış kaydetmeyen tarımsal üretimin sonuçta enflasyonu da artırıcı etkisinin görüldüğünü dile getirdi. Çetin, "Tarımsal üretim yılın ilk yarısında sadece binde 5 artarken, tarımdaki istihdamın yaklaşık 450 bin kişi artması çiftçilerin hem reel hem de göreli olarak fakirleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, üretimdeki yetersiz artış sonucu tarım sektörü enflasyonu artırıcı rol oynamıştır. Nitekim 2010'un ilk yarısında tüm sektörlerdeki ortalama fiyat artışı yüzde 4'ken tarım ürünleri fiyatlarındaki artış yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olmuştur." diye konuştu.

İTHALAT REKORU TARIMDA

Tarımsal üretimdeki yetersiz artışın dış ticaret açığının büyümesine yol açtığını söyleyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"2010 Ocak-Temmuz döneminde en yüksek oranlı ithalat artışı yüzde 45.5 ile tarım sektöründe görüldü. Aynı dönemde tarım ürünleri ihracatındaki artış ise sadece yüzde 24.2 seviyesinde kaldı. Bunun sonucunda tarımda dış ticaret açığı yılın ilk 7 ayında 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlaç, tohum, akaryakıt gibi bir çok tarımsal girdide dışa bağımlı olan ülkemizin tarımsal ürünlerde de dışa bağımlılığı artarak sürmektedir."

TARIMDAKİ YOKSULLAŞMA GÖÇÜ ARTIRACAK

Tarımsal alanda ortaya çıkan olumsuz tablonun kısa ve orta vadede diğer tüm sektörleri olumsuz etkileyeceğini, hasara neden olacağını belirten Çetin, çiftçinin fakirleşmesiyle köyden kente göçün artarak süreceğine ve bunun da bir dizi sosyal soruna neden olacağına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in yakın gelecekte dünyanın açlıkla karşı karşıya kalacağına dikkat çekerek, ülkelerin tarımsal üretimi desteklemesi gerektiğini önerdiğini hatırlatan Çetin, mevcut potansiyeliyle buna en iyi yanıt verebilecek ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Türkiye'de 1980'den beri uygulanan politikaların tarımda gerilemeye neden olduğunu belirten Çetin, tarımın yeni bir bakış açısıyla hazırlanmış politikalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

-Tarım; politikalar, üretim, pazarlama ve örgütlenme olmak üzere dört boyutta yeniden yapılandırılmalı. Bu amaçla mevcut yasal, kurumsal, insan altyapısı ile yeniden düzenlenmeli.

-Tarımda tam sayım yapılarak gerçek envanter çıkarılmalı ve dinamik veri tabanı oluşturulmalı.

- Tarım Bakanlığı'nın geliştirdiği havza bazlı yaklaşıma süratle işlerlik kazandırılmalı. Bu bağlamda havza bazlı dinamik yönetim sistemleri geliştirilmeli. Ayrıca genel bir tarımsal üretim planlamasıyla entegre havza planlamasına gidilmeli.

- Başta destekleme olmak üzere tarım politikaları bu modelin üzerine oturtulmalı.

-Tarım sorunlarının çözümünde ve kaynakların etkin kullanımında örgütlenme büyük önem taşıyor. Bu bağlamda tarım kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara kamu otoritesi ve birlik yönetimlerinin işbirliğiyle çözüm bulunmalı.

- 1980'den günümüze tarımdaki olumsuz gelişmelerin sonucu ortaya çıkan sübvansiyonlu tarım ürünleri ithalatı ve bunu körükleyen düşük kur politikalarından süratle vazgeçilmeli.

(CİHAN)

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Çetin: Ekonomideki büyüme tarıma yansımadı

19 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5