Prof. Korkmaz: Yıllık izinde başka bir işte çalışmak işten atılma nedeni

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, bir iş yerinde çalışan işçinin yıllık izinde başka bir işte çalışmasının ya da iş esnasında arkadaşlarına şaka yapmasının işten kovulma nedeni olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işçi ve işverenlere yönelik Erzurum'da eğitim toplantısı düzenledi. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Korkmaz, işyerinde beden ve ruh sağlığının korunması konusunda işveren ve çalışanlara önemli görev ve sorumlulukların düştüğünü anlattı.

İşçilerin verimli çalışabilmesi için ruh ve beden sağlığının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Korkmaz, "İş yerinde arkadaşına eşek şakası yapmak ya da yıllık izinde gidip başka bir işte çalışmak iş hukukuna göre sözleşmenin tek taraflı feshi anlamına geliyor. İşverenin yılda 14 gün izne gönderdiği işçi tatil yapmayıp başka bir işte çalışması işten çıkarılma nedeni. Aynı şekilde mesai arkadaşlarına eşek şakası yapmak da işten çıkarılma nedeni." diye konuştu.

Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna yeteri kadar önem verilmediğine de işaret eden Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, "Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden itibaren iş yerlerinde iş yerleriyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Ama bunlar çok ciddi düzenlemeler değildi. Bu konuda İngiltere dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Maalesef, işçi güvenliği ve iş sağlı konusundaki bu gibi toplantılar önceden taşrada yapılırdı. Ancak ilgi görmeyince bu tür etkinlikler belirli merkezlerde düzenlenmeye başlandı." şeklinde konuştu.

(CİHAN)

Prof. Korkmaz: Yıllık izinde başka bir işte çalışmak işten atılma nedeni

14 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5