TÜSİAD: Seçmen ve toplum iradesini yansıtan referandumun sonucu saygıyla karşılanmalı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Anayasa değişiklik teklifi halkoylamasında ortaya çıkan yüzde 58 Evet, yüzde 42 Hayır sonucuna saygı duyulmasını istedi. Dernek, "Seçmen değişiklik paketine 'Evet' demiştir. Seçmen ve toplum iradesini yansıtan referandumun sonucu saygıyla karşılanmalıdır." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD, 12 Eylül'de yapılan anayasa değişiklik teklifi halkoylamasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada yer verilen görüşlerden bazıları şöyle:

"TÜSİAD referandum sonucundan bağımsız olarak, Türkiye'nin yeni bir anayasaya olan ihtiyacının canlı kalacağını pek çok kez dile getirmiştir. Nitekim hem referandum süreci, hem de referandum sonucu, toplumun ekseriyetinin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerini de içine alacak şekilde 1982 Anayasasını tümüyle değiştirecek yeni bir Anayasanın oluşturulması konusundaki ortak beklentisini teyit etmiştir. Bu asgari müşterek yeni Anayasa çalışmaları için umut vericidir. Katılımcı ve uzlaşmacı bir süreçle hazırlanacak 21. Yüzyıla yakışır yeni Anayasanın, yukarıda belirtilen ana özellikleri taşımasının yanında, Türkiye'nin '3 bölenini', '3 birleştiren' haline getirmeye de hizmet etmelidir. Bölenlerden ilki din ve vicdan özgürlüğüdür; Devlet tüm din ve mezheplere tam anlamıyla eşit mesafede duracak mıdır? İkinci bölen kimlikler meselesidir. Hepimiz, Türk, Kürt veya herhangi bir etnik köken tanımlamasının ötesinde 'eşit vatandaş' olma noktasında anlaşacak mıyız? Üçüncü bölen ise kuvvetler, yani yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve hiçbir vesayet altında olmadan etkili çalışabilmeleridir. Yasama, yürütme ve yargının aralarındaki ilişkilerde doğru kontrol/denge mekanizmalarının nasıl oluşturulacağı, yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının nasıl korunacağı, vatandaşın hür iradesinin siyasi partilerde ve Meclis'te en yüksek şekilde nasıl temsil edileceği konusunda anlaşacak mıyız?"

(CİHAN)


12 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5