İsveç'te yaşayan Kürt aydınlar referandumda "evet"ten yana

İsveç'te yaşayan eğitimci, fikir adamı ve Nasname sitesi yazarlarından Süleyman Akkoyun, Türkiye'de BDP dışındaki tüm Kürtlerin, AKP'nin demokratikleşme politikalarına destek vererek sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Akkoyun: "Kürtler; onun yanlış politikalarına karşı net tavır alarak BDP'yi sorumlu davranmaya, demokrasi güçleriyle ortak hareket etmeye zorlayabileceği gibi, Onu Ergenekon politikalarının parçası olmaktan da alıkoyabilir. Bu nedenle Kürtler; BDP ile uzlaşmak yerine ona tavır alarak, destek vermeyerek değişimine yardımcı olmalıdırlar." dedi.

Yaşanan iç hesaplaşmada, Ergenekoncu kanadın görünürdeki hedefinin AKP olsa da, esas olarak karşı çıktıklarının Avrupa Birliği süreci olduğunu dile getiren Akkoyun: "AB sürecine karşı çıkmakla demokrasiye karşı çıkmak aynı şey olduğuna göre, AKP düşmanlığının altında yatan gerçek nedenin AB sürecini baltalamak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle, demokrasi talebi olanların, referandumda Hayır veya Boykot tavrının anlaşılır ve masum bir yanı yoktur." şeklinde konuştu.

İsveç'te yaşayan bazı Kürt aydınlar, referandum sürecini Cihan'a değerlendirdi. Gelinen aşamada CHP ve MHP'nin süreci bloke etme adına tırmandırdıkları gerginlik ile, Kürtler adına siyaset yaptığını iddia eden politik aktörlerin de bu çağdışı güruha sundukları lojistik desteğin Türkiye'nin demokratik değişim ve dönüşüm sürecini tıkama/uzatma riskini taşıdığını dile getiren Akkoyun: "Sivil demokratik bir Anayasa talebi olanların bu amaca hizmet edebilmeleri için bir engeli aşmaları gerekiyor. Aşılması gereken bu engel, 12 Eylül referandumunda tüm güçleriyle "Hayır ve Boykot" kararlarıyla kısmi değişikliğe bile tahammül edemeyen direnç odaklarıdır." dedi.

"Bu engeli aşmanın ilk adımı ise, 12 Eylül'de tereddütsüz olarak EVET demekten geçiyor" diyen Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut değişikliğin yetersizliğini, eksikliklerini gerekçe gösterip geçmesine direkt veya dolaylı olarak engel olanların, "sivil demokratik" bir Anayasa söylemleri hiç inandırıcı olmayacaktır."

"12 Eylül'de ilk engel "evet" kararıyla aşıldıktan sonra tam demokratik bir Anayasa için AK Parti'ye yüklenmenin koşulları oluşur." diyen Akkoyun, dolayısıyla da bütün Kürtleri oy kullanmaya çağırdı.

KÜRT FİKİR ADAMLARINDAN BERZAN BOTİ: REFERANDUMDA SOLUN SEFALET VE TUTARSIZLIĞI ÜZÜCÜ

İsveç'te yaşayan Kürt aydınlarından Berzan Boti de farklı kaygıları olan karşıt kesimlerin aynı cephede yer almasını Cihan'a değerlendirdi. Kürtler adına politika yapanlar ile sosyalist olduğunu iddia edenler dışında kalan kesimlerin referandum ile ilgili tutumlarının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Boti: "PKK dışında kalanlar, 'yetmezliklerine, eksikliklerine ve demokrasi adına ciddi bir getirisi olmamasına rağmen değişikliklere evet' dediler. Bu tutum iki açıdan çok önemlidir; devletçi/Kemalist Türk solundan mutlak bir kopuşu sağladığı için ve de PKK'nin tek güç, tek ses olmak için yürüttüğü politikalara son veren bir çıkışa işaret ettiği için bölgedeki oluşumların 'evet'i yine çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"AKP'yi kutsamadan, meşrulaştırmadan ve Kürt halkına umut olarak sunmadan referandumda evet demek gerekiyor." diyen Boti, bu 'evet'in AKP'ye ve onun politikalarına olmadığı sadece değişime olduğu uygun bir dille halka anlatılması gerektiğini ekledi.

(CİHAN)

İsveç'te yaşayan Kürt aydınlar referandumda  evet ten yana İsveç'te yaşayan Kürt aydınlar referandumda  evet ten yana

09 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5