CHP, YSK'dan sandık kurulu tutanaklarının parti temsilcilerine verilmesini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na başvurarak halk oylaması sonucunu belirleyen tasdikli sandık kurulu tutanaklarının siyasi parti temsilcilerine verilmesinin karar altına alınmasını istedi.

CHP Genel Sekreteri Önder Sav imzasıyla YSK'ya yapılan başvuruda, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylamasında, sandık sonuçlarını gösteren sayım-döküm tutanağının sadece iki adet hazırlanacağı, sandık görevlisi siyasi parti temsilcilerine verilmeyeceği yönünde duyum alındığı belirtildi.

Sav, bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde yeterli sayıda hazırlanıp sandık kurulunca onaylanarak isteyen siyasi parti görevlisi veya gözlemcisine verilen sayım-döküm tutanağı seçimlerin şeffaflığını sağlayan en önemli hususlardan birisi olduğuna dikkat çekti.

12 Eylül'de yapılacak olan halk oylamasının oluşturacağı sonuçlar açısından milletvekili genel seçimleri kadar önemli olduğunu savunan Sav, hiçbir kuşku, şüphe ve şaibeye meydan vermeyecek şekilde yapılmasının daha önceki uygulamanın devamı ile mümkün olacağını belirtti.

Sandık başlarında sandık kurulu ile siyasi parti temsilcileri arasında tartışmaların yaşanmaması için de olağan uygulamanın devamında büyük yarar olduğunu anlatan Sav, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: "Ayrıca bu uygulama, ilçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulunun da yersiz ve gereksiz şekilde tartışılır hale gelmesine neden olacağı gibi; gizli oy açık tasnif ilkesini de zedeleyeceği endişesini yaratacaktır. Eğer bu halk oylaması siyasi partileri doğrudan ilgilendirmiyor gibi düşünülüyorsa; bu durum demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin ülke demokrasisi açısından fevkalade önemli bir halk oylamasında devre dışı bırakılmalarına yol açacaktır. Aksi takdirde TRT'de, TBMM'de grubu olan siyasi partilere konuşma hakkı verilmesinin de hiçbir anlamı kalmayacaktır. Duyumu alınan tutanak belge ve örneği verilmeyeceği gerçek ise; bu anlayış demokratik-hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile asla bağdaştırılamaz. Bu konunun açıklığa kavuşturularak, eğer tutanakların iki nüsha hazırlanması söz konusu ise yukarıda bahsettiğimiz olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve isteyen sandık görevlisi veya gözlemcisine tasdikli sayım-döküm tutanağının bir örneğinin verilmesinin sağlanması gerekir. Yukarıda etraflıca açıklanan nedenlerle halk oylaması sonucunu belirleyen tasdikli Sandık Kurulu tutanaklarının siyasi parti temsilcilerine verilmesinin karar altına alınması hususunu takdir ve bilgilerinize sunarım."

(CİHAN)


08 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5