MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Sadullah Tayşi: Sivil anayasa doğrudan yabancı yatırım miktarını artıracak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Başkanı Sadullah Tayşi, sivil anayasanın doğrudan yabancı yatırım miktarını artıracağını söyledi.

Tayşi, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 Eylül'de oylanacak referandumun tarihi bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirten Tayşi, değişikliğe destek vermek gerektiğini belirtti. Tayşi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün ülkemizin kabuğunu kırdığı bu noktada, insanımızın yıllardır hak ettiği daha modern, daha yaşanır bir sistem ihtiyacı açık ve net olarak görülmektedir. Anayasa değişiklik paketinin kabulü; çoğulcu demokrasi, yenilikçilik, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, katılımcılığın sağlanması, liyakatin uygulanması, adil rekabet, şeffaflık ve istikrar, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ve adalet için atılacak önemli bir adım olacaktır. MÜSİAD, demokrasi kalitesini artıracak, hak ve özgürlükler üzerindeki her türlü baskı ile bürokratik oligarşinin olumsuz etkilerini bertaraf edecek sivil, yeni bir anayasa ihtiyacını ortaya koymaktadır."

Tayşi, 1980'lerden beri edinilen tecrübelerin, uygulanan ekonomik modelin yan etkileri ve tüm dünyada küresel krizin beraberinde getirdiği zaruretlerin, Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasında önceliğin topyekun bir siyasi yapılanmadan, anayasal reformlardan ve ikinci nesil reformlardan geçtiğini gösterdiğini ifade etti. Mevcut anayasanın iş dünyasının beklentilerini karşılama konusunda yetersiz kaldığına dikkat çeken Tayşi, bu bağlamda toplumun enerjisini açığa çıkartacak, tarihten beri gelen köklü ortak değerlere ters düşmeyecek, evrensel insan hak ve hürriyetlerini gözetecek, sivil, çoğulcu bir anayasa ihtiyacına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Tayşi, şunları söyledi: "MÜSİAD, eksen tartışmaları yapılırken Avrupa Birliği ile ilişkilerin devamını önemsemekte ve müzakere sürecinin kararlılıkla devamını dile getirmektedir. Anayasa değişiklik paketinde yer alan birçok konu ve başlık, Avrupa Birliği müzakere süreci ile ve genelde AB ile ilişkilere paralellik göstermektedir. Emeğin, sermayenin, bilginin, üretimin AB ülkeleri ile aynı standartlarda buluşması için gereken altyapı gereksinimlerinin tamamlanma süreci AB çıtası ile ivme kazanacaktır. Bu bağlamda, anayasa değişikliğinin referandumda onaylanması ve kabulünün; AB müzakere sürecine olumlu katkı yapacağı aşikardır."

(CİHAN)

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Sadullah Tayşi: Sivil anayasa doğrudan yabancı yatırım miktarını artıracak

06 Eylül 2010 Haberleri 1 2 3 4 5