Suudi Arabistan'dan 385 milyar dolarlık kalkınma planı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, ekonomik kalkınmayı hızlandırma amacıyla beş yıl sürecek ve değeri 384 milyar doları bulan kalkınma planını onayladı. 2010-2014 yıllarını kapsayan plan, bir önceki beş yıllık plandan yüzde 67 daha büyük. Plan dahilindeki fonlar, insan kaynaklarını geliştirme, eğitim, konut ve ulaşım altyapısına harcanacak.

Ekonomi ve Planlama bakanı Halid Bin Muhammed El Kusaybi, dokuzuncu beş yıllık planla sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeyi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve fakirlikle mücadeleyi amaçladıklarını söyledi. Hükümetin hedefleri arasında 2014 yılına kadar 5,3 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile 1,7 milyon üniversite talebesini yetiştirmek bulunuyor.

Krallık ayrıca 25 yeni teknoloji koleji, 28 yüksek teknik enstitüsü ve 50 meslek lisesi inşa edecek. Ayrılan fonlarla 22 bin yatak kapasiteli 117 hastane, 750 sağlık merkezi ve 400 ilk yardım merkezi de inşa edilecek.

Yetkililere göre harcamaların yüzde 51'e yakını insan gücünü geliştirmeye yönelik eğitime harcanacak. Sosyal kalkınma ve sağlık harcamalarına yüzde 19'luk bütçe ayrılacak. Ekonomik kaynak kalkınmasına yüzde 15,7 ulaşım ve telekomünikasyona yüzde 7,7 ve belediye ve konut projelerine de yüzde 7'lik kaynak yönlendirilecek. Ülkenin farklı yerlerine kamu ve özel sektör tarafından 1 milyonun üzerinde konut yapılması da öngörülüyor.

Bunun yanı sıra su arıtım tesislerinin kapasitesi 2014 yılına kadar 1,05 milyar metre küpten 2,07 milyar küpe çıkarılacak. 15 bin kilometre uzunluğunda temiz su boru hattı inşa edilecek ve 600 bine konuta su bağlantısı yapılacak. Ek olarak 700 bin konuta atık su bağlantısı verilecek ve 1,3 milyon aboneye de elektrik bağlanmış olacak.

(CİHAN)


13 Ağustos 2010 Haberleri 1 2 3 4 5