İSO 500'e plastik firmaları damgasını vurdu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2009 yılı verilerine göre açıkladığı Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 23 plastik firması yer aldı. Üretimden satışları geçtiğimiz yıl toplam 4 milyar 384 milyon TL'ye ulaşan firmalar, Türk imalat sanayinin üzerinde bir performans gösterdi. Plastik sektörü firmaları özellikle karlılık ve kişi başına yaratılan katma değerde liste genelindeki en büyük sanayicilere açık ara fark attı. Türk sanayinin en büyüklerini ortaya koyan İSO 500'deki plastik sektörü firmalarının zirvesine ise Fırat Plastik, Avdansa Sasa ve Naksan Plastik yerleşti. Üretimden satışlara göre yapılan sıralamada Naksan Plastik, ikinciliği kıl payı kaptırdı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından hazırlanan İSO 500 değerlendirme raporu, Türk sanayinin krizin en yoğun hissedildiği 2009 yılındaki fotoğrafını çekti. Geçtiğimiz yıl Türk imalat sanayinin en büyük 500 şirketi; üretimden satışlar, net satış hasılatı, net aktifler ve çalışan sayısı gibi göstergelerde sınıfta kalırken plastik sektörünün 23 firması yüksek performansları ile dikkat çekti. Listedeki plastik firmalarının geçen yıl üretimden satışları yüzde 8, satış hasılatı yüzde 8,7, dönem karları yüzde 242,4, brüt katma değerleri yüzde 48,8, öz sermayeleri yüzde 19,4, net aktifleri yüzde 17 ve çalışan sayıları yüzde 7,6 artış kaydetti. Plastik firmalarının karlılıklarını da büyük ölçüde artırdığı gözlendi.

İSO 500 şirketlerinin geneline bakıldığında ise, üretimden satışlarının yüzde 13,9, satış hasılatlarının yüzde 12,7, net aktiflerinin yüzde 1,3 düştüğü görüldü. En büyüklerin çalışan sayıları da geçen sene itibari ile yüzde 10,6 azaldı. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşları, 2009 yılı genelinde ihracat açısından iyi bir dönem geçirmedi. Şirketlerin ihracatları yüzde 33 oranında azalarak 44 milyar 304 milyon dolara düştü. Plastik sektörünün en büyüklerinin ihracatlarındaki düşüş ise yüzde 7,9'da kaldı. Plastik firmaları geçtiğimiz yıl 888 milyon 249 bin dolarlık ihracata imza attı.

PAGEV tarafından hazırlanan rapora göre, 2008 yılında Türkiye'nin en büyükleri arasına 15 firma sokan plastik sektörü, 2009 yılında bu rakamı 23'e çıkardı. Listedeki 23 şirket, Türkiye'nin toplam plastik mamul üretiminin yüzde 21'ini, ihracatının ise yüzde 35'ini gerçekleştirdi. İSO 500'deki plastik üreticileri, geride bıraktığımız yılda listedeki paylarını da artırmayı başardılar. Plastik sektörü temsilcileri, üretimden satışlarda 2008 yılında 1,7 olan paylarını 2,1'e, satış hasılatlarında 1,5'ten 1,9'a, brüt katma değerlerinde 0,9'dan 1,3'e, öz sermayelerinde 1,8'de 2'ye, net aktiflerinde 1,7'den 2'ye, dönem karlarında 1'den 2,8'e, ihracatta 1,5'den 2'ye, çalışan sayısında da 1,6'dan 2'ye yükseltti.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, Avrupa'nın en büyük 5. plastik işleme kapasitesine sahip Türkiye'nin, plastikte hızlı bir büyüme gerçekleştirirken İSO 500'de sıralanan sektörün en büyük şirketlerinin özellikle ihracat, katma değer ve Ar-Ge ayaklarında sektörün yüzünü güldürdüklerini belirtti. Plastik sektörünün uluslararası alandaki yüzü de olan büyük üreticilerin sektörün rekabet gücünün artmasına büyük katkılar yaptıklarını ifaden eden PAGEV Başkanı Selçuk Aksoy, "Krizin özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'yı derinden etkilediği 2009 yılında, sektör temsilcilerimizin Türk imalat sanayinin üzerinde elde ettikleri satış ve karlılık rakamları önemli bir başarı. Plastik, katma değeri yüksek ve gelecekte önemini sürdürmeye devam edecek önemli bir malzeme. 2010 yılı sektörümüz açısından iyi giden bir yıl. Umuyorum beklediğimiz büyüme ve ihracat hedeflerini yakalayacağız. 2010 yılında çok daha iyi bir performans elde edeceğiz." dedi.

(CİHAN)

İSO 500'e plastik firmaları damgasını vurdu

10 Ağustos 2010 Haberleri 1 2 3 4 5