BTSO Girişimci Güven Endeksi: Girişimci iyimserliğini yakalamaya başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) üç ayda bir oluşturduğu "Girişimci Güven Endeksi" 2010 yılı Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, Girişimci Güven Endeksi değeri Temmuz 2010'da bir önceki dönem endeks değerine göre yüzde 35,4 oranında artarak 123,2 olarak hesaplandı. Endeks değeri Temmuz 2007'den bu yana ilk defa 100'ün üzerine çıkarak, Bursalı girişimcilerin küresel kriz öncesi iyimserliğini yakalamaya başladığını gösteriyor.

Temmuz ayı ikinci yarısında gerçekleştirilen çalışmada, BTSO'ya kayıtlı 203 işletme sahibinin, cari dönem girişim ortamı ile ilgili değerlendirmeleri ve yeni bir girişim kararı içinde olup olmadıkları sorgulanarak, girişimci güven endeksi hesaplandı.

Anket için seçilen firmaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, görüşülen şirket sahiplerinin yüzde 19,2'si tekstil ve konfeksiyon, yüzde 14,8'i inşaat ve yapı sektörü, yüzde 12,3'ü gıda-hayvancılık, yüzde 6,9'u hizmet, yüzde 6,4'ü makine ve metal sektörü, yüzde 5,4'ü otomotiv, yüzde 4,9'u nakliye, yüzde 4,4'ü kimya, yüzde 3,9'u ağaç, orman ürünleri ve mobilya, yüzde 3'ü bilişim, yüzde 3'ü sağlık, yüzde 2,5'i plastik, kuçuk ve sünger, yüzde 2,5'i finans, yüzde 2'si elektrik ve elektronik, yüzde 2'si deri-ayakkabı, yüzde 1,5'i basın-matbaa, yüzde 1'i turizm, yüzde 1'i eğitim, yüzde 1'i madencilik, yüzde 1,5'i diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 40,4'ÜNE GÖRE YATIRIM ORTAMI UYGUN

Şirketler büyüklüklerine göre incelendiğinde de, 203 katılımcının yüzde 97,5'inin KOBİ, yüzde 2,5'inin ise büyük ölçekli şirket statüsünde oldukları görülüyor. Ankete katılan işletme sahiplerinin, "Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, girişim ortamını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki ilk soruya yüzde 40,4'ü uygun, yüzde 32'si ise uygun değil cevabını verdi.

Aynı soruya, üç ay önce uygun diyenlerin oranı yüzde 27,6, uygun değil diyenlerin oranı yüzde 49,8 olarak tespit edildi.

Girişim ortamına ilişkin görüşlerde, üç ay önceye göre girişim ortamı uygun diyenlerin oranı artarken, uygun değil diyenlerin oranında da azalış oldu. Kararsızım diyenlerin oranında ise artış görülüyor. Üç ay önce girişim ortamı konusunda kararsızım diyenlerin oranı yüzde 22,7 iken, bugün kararsızım diyenlerin oranı yüzde 27,6 oldu.

"Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, halihazırdaki işletmenizi kurar mıydınız?" sorusuna ise girişimcilerin yüzde 49,8'i evet ve yüzde 33'ü ise hayır yanıtını verdi. Üç ay öncesinde aynı soruya, ankete katılanların yüzde 36,5'i evet yanıtını verirken, yüzde 49,8'i ise hayır yanıtını vermişti. Bu veriler ise; "yine bu işi kurardım..." diyenlerin, üç ay öncesine göre arttığını, kurmazdım diyenlerin oranının ise azaldığını gösteriyor. Üç ay önce mevcut işletmelerin kurulumuna ilişkin bu soruya, kararsızım cevabı verenlerin oranı yüzde 13,8 iken, bugün bu oran yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Yani, kararsızım diyenlerin oranında, bir artış olduğu görülüyor.

BURSALI İŞADAMLARI YENİ YATIRIM KONUSUNDA İYİMSER

"Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, bugün itibariyle yeni bir girişim yapar mısınız?" şeklindeki üçüncü soruya verilen cevaplarda ise sonuçlar şöyledir:

Girişimcilerin yüzde 42,4'ü evet, yüzde 37,9'u ise hayır yanıtını verirken, üç ay önce aynı soruya girişimcilerin yüzde 31,5'i evet, yüzde 52,7'si ise hayır yanıtını vermişti. Bu sonuca göre, yeni yatırım yaparım diyenlerin oranı artarken, yeni yatırım yapmam diyenlerin oranı ise azaldı.

Endekslerin 100'den büyük olması, iktisadi faaliyetlere ilişkin girişimci güveninde iyimser bir tutum olduğunu gösterirken, 100'den küçük olması da kötümser bir tutum olduğunu, 100 olması ise girişimci güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu ortaya koyuyor.

(CİHAN)


06 Ağustos 2010 Haberleri 1 2 3 4 5