Doğal Hayatı Koruma Vakfı: Dünya fosil yakıt kullanmaktan vazgeçmeli

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF), yenilenebilir enerji teknolojilerinin ele alındığı 'Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji' adıyla kitapçık hazırladı.

WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, günümüz dünyasında enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılandığını söyledi. Dünyanın bu yakıtlara bağımlı hale geldiğini ifade eden Baştak, "Yaşadığımız yüzyılın enerji altyapıları kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt temelli. Doğru teknolojileri uyguladığımızda küresel enerji arzının yüzde 70'ini, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliriz." dedi.

WWF Türkiye'nin hazırladığı kitapçıkta yenilenebilir enerji teknolojileri arasında güneş paneli, rüzgar enerjisi, biyoenerji, küçük ölçekli hidroelektrik santrali, güneş pişiricisi, fotovoltaik ve rüzgar hibrit sistemi, güneş ısıtma sistemi ve jeotermal ısı pompası yer alıyor. Kitapçıkta, Türkiye'de 2020 yılında elektrik üretiminin yüzde 8 artacağına dikkat çekilerek, söz konusu büyümenin dış kaynaklardan karşılanmasının ekonomik yükü artıracağına işaret ediliyor.

Kitapçıkta yenilenebilir enerjiye geçişin sadece teknolojik değişimle olamayacağının altı çiziliyor. Çözüm önerileri olarak da şunlar sıralanıyor:

- Dünyanın enerji altyapı ihtiyaçları için 2001-2030 yılları arasında 16 trilyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yatırımın, temiz ve verimli enerjiye geçiş için kullanılması gereklidir.

- Hükümetler, somut ve yönetilebilir yasal düzenlemeler geliştirmelidir.

- Hükümetler, 150 milyar dolarlık yıllık fosil yakıt sübvansiyonunu

verimli ve temiz sistemlere yönlendirmelidir.

- Enerji üretim kaynakları çeşitlendirilmeli, enerji arzı büyük santrallerin yanı sıra küçük ölçekli üreticilerle dengelenmelidir.

- Yeni şebeke sistemleri, mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesine getirilmelidir.

- Özel sektör ve kamu kurumları, enerji verimliliği ve yerinde temiz enerji üretimi potansiyelini değerlendirmelidir.

- Ulaşım sektörü, verimliliği artırmanın yanı sıra temiz kaynaklardan elde edilen yakıtları kullanmalıdır.

(CİHAN)


03 Ağustos 2010 Haberleri 1 2 3 4 5