"Mesleki zorunluluk sigortasının en az 6 ay süre ile ertelenmesini talep ediyoruz"

Güney İlleri Özel Sağlık Kuruluşları Derneği (GÜSİDER) Başkanı Dr. Halit Atik, zorunlu mali sorumluluk sigortası ile ilgili tereddütler oluştuğunu söyledi. Atik, yaptığı yazılı açıklamada zorunlu mesleki sigorta yaptırma süresinin 30 Temmuz akşamı sona erdiğini hatırlattı. Atik, "Genel sorumluluk branşı ruhsatına sahip tüm sigorta şirketlerinin gerekli bilişim alt yapısına sahip olduklarından söz konusu sigorta sözleşmelerini yapabilecekleri, hekimlerin levhaya kayıtlı acenteleri il bazında www. sigorta.org.tr adresinden kontrol edebilecekleri belirtilmiştir. Yazıda Sigorta Bilgi Merkezi ile poliçe satacak şirketlerin koordinasyonu için gerekli hazırlığın bitirilip bitirilmediği ise açıklanmamaktadır."dedi.

Ancak Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı bazı sigorta şirketlerinin Sigorta Bilgi Merkezi sisteminin hazırlanmasını bekledikleri açıklandığını ifade eden Atik, şunları söyledi: "Anlaşılan odur ki 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Talimatında' belirtilen sistemin hazırlığı henüz bitirilmeden ve talimat hükümleri göz ardı edilerek poliçe satışına onay verilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ne yazık ki hekimlere gerekli bilgiyi alma ve rekabet ortamında en uygun sigorta poliçesini satın almalarını önleyici bir biçimde tutum izlemişlerdir."

Bu durumun hekimleri özel ve kamu sağlık kuruluşlarını zor durumda bırakacağını savunan Dr. Halit Atik, eksik ve henüz hazır olmayan kesimler açısından mesleki zorunluluk sigortasının en az 6 ay süre ile ertelenmesini talep ettiklerini vurguladı.

(CİHAN)


29 Temmuz 2010 Haberleri 1 2 3 4 5